Reformer som avlöser varandra med racerfart i jakten på kostnadsinbesparingar? Föråldrade strukturer och en efterfrågan som inte möter verkligheten?

Kommuntorget har talat med tre av medlemmarna i arbetsgrupper som utreder den statliga kommunpolitiken.  En översyn behövs, säger de.

Sandberg: Viktigt få ett helhetsgrepp

Siv Sandberg

– Arbetet har varit jätteinspirerande. Det viktigaste i utredningsarbetet är att vi tar ett samlat grepp om den lagstiftning och de reformer som berör kommunerna, säger Siv Sandberg, kommunforskare vid Åbo Akademi .

Hon säger att de stora reformerna har avlöst varandra i racerfart under de senaste 20 åren och förändringarna för kommunerna har varit väldigt stora. Dels har det handlat om sektorspecifika – t.ex. utbildning, miljö- och hälsovård och markplanering – dels allmänna reformer. Sektorerna varierar men det är alltid samma kommuner som ska hantera reformerna.

– Det viktiga är att få ett helhetsgrepp och att medvetandegöra och sammanjämka perspektiven. Vi siktar på att få in de nya riktlinjerna i nästa regeringsprogram, säger Sandberg.

Häyry:  Vi ska ruska om i strukturerna

Tomas Häyry

Det här är ett arbete som inte bara handlar om pengar, utan också om hur vi fördelar kunnandet i Finland, säger Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa.

Hittills har den statliga styrningen gått ut på att alla kommuner och regioner ska vara lika. Men det här är en verklighet som inte möter efterfrågan, påpekar han.

– Alla vet hur läget är inom den offentliga ekonomin, därför måste vi göra något åt själva strukturerna när våra städer och kommuner blir allt mer olika.

– Det behövs en grundlig genomgång av den statliga kommunpolitiken. Det är viktigt att ruska om ordentligt i de statliga strukturerna för att se vad som är användbart i framtiden, säger Häyry och berättar att andan i arbetsgruppen har varit bra, men så har den också koncentrerat sig på att ta fram grundläggande fakta.

– Nu när vi börjar diskutera konkreta förslag tror jag nog att det kommer att hetta till i diskussionerna.

Punakallio: Det finns inga enkla lösningar, 

Minna Punakallio

– Utredningsarbetet är både intressant och frustrerande. Vi har gått igenom ett digert material, men för mig är det oklart hur stort problemet som vi ska lösa egentligen är, säger Minna Punakallio, Kommunförbundets chefsekonom. Hon påpekar att man alltför sällan konkluderar  med att mycket fungerar och är bra som det är.

– Att bedöma framtiden är svårt. Vi vet t.ex. inte vilka effekter vårdreformen kommer att ha. Det finns inga enkla lösningar på de problem vi diskuterar i arbetsgruppen. Varken vårdreformen eller större enheter leder automatiskt till kostnadsinbesparingar eller en mer jämlik kommunal service, anser hon.

Punakallios erfarenhet är att de reformer som berör finansiering alltid eftersträvar inbesparingar, välmående och produktivitet. 

– Det kan vi uppnå inom ramen för nuvarande modeller genom att bli bättre på att prioritera.

– Jag hoppas att vi kunde koncentrera oss på att göra det möjligt för varje kommun att antingen växa eller krympa. Också de stora kommunerna har verksamhet, som det går att gallra i. Små kommuner har investeringsbehov som i relation till kommunstorleken är stora och därför borde stödjas. Det borde vara möjligt att skapa en bra finansieringsbas för båda dessa.

Det här är en artikel från Kommuntorget 4/2021. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.