Hur skapar kommunerna och staten tillsammans nya hållbara kommuner? Kommunförbundet öppnar upp sitt visionsarbete. –  Kom med och delta och påverka. Dina tankar och visioner är viktiga, säger Minna Karhunen.

Under den här mandatperioden genomförs omfattande nationella reformer som kommer att medföra stora förändringar i kommunernas roll och ekonomi. Samtidigt måste vi i samhället hitta lösningar på hur vi ska bekämpa klimatförändringen och ojämlikheten bland invånarna med mera. 

Kommunförbundet vill tillsammans med sina medlemmar och kommuninvånarna diskutera de åtgärder för framtidens kommun som fältet tycker är viktiga – både på kortare och längre sikt.

– Kom gärna med djärva idéer som går över och utanför nuvarande strukturer, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen och bjuder in alla som vill att delta i Kommunförbundets visionsarbete.

Resultaten i den virtuella brainstormingen kommer att användas som grund för arbetet med Kommunförbundets vision och i intressebevakningen.  

Klicka på länken och dela dina tankar: https://www.strategydialog.com/27e4300e-796d-49cb-86f2-116c6315d4cc

Ditt deltagande är anonymt och räcker ca 15 min. Delta senast 5.11.