Prenumerera

  9.2.2016

  Prenumerera!

  Kommuntorget är Finlands enda tidning om kommunala frågor på svenska.

  Beställ Kommuntorget

  • till alla betjäningspunkter i din kommun: byråer, hälsocentraler och sjukhus
  • till biblioteket
  • till skolor, arbetarinstitut och folkhögskolor
  • som gåva till en vänkommun i Norden
  2017-01-euro-sign Årsprenumeration 40 euro
  Prenumeration utanför Finland 45 euro
  + moms 10 % (gäller inte Åland).
  Kommuner får, enligt ett förhandsbesked från skatteförvaltningen, återbäring på moms även för prenumerationer till förtroendevaldas hemadresser.

  För dig som studerar på heltid erbjuder vi en årsprenumeration till ett rabatterat pris på 20  euro + moms (förutsätter giltigt studieintyg).

  Är du förvaltningsstuderande eller ekonomistuderande vid en högskola eller universitet har vi ett särskilt erbjudande! Du får Kommuntorget gratis tack vare ett samarbete med Kommunfinans.

  Ny prenumerant? Gör en ny prenumerationsbeställning här
  Studerande? Beställ en studerandeprenumeration här!
  Fel adress? Uppdatera dina adressuppgifter i vårt register.