Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) får ny ledning – topposterna går till ”parhästarna” i Helsingborg.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, tillträdde i augusti som styrelseordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Danielsson efterträder Anders Knape.

I ett pressmeddelande säger Danielsson att han tillträder sitt nya uppdrag med stolthet, men också med stor ödmjukhet.

− Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen, övriga förtroendevalda och alla medarbetare utveckla den lokala självstyrelsen och bidra till utveckling av Sveriges kommuner och regioners verksamheter.

På vd-posten blir det Helsingborgs stadsdirektör Palle Lundberg som efterträder Staffan Isling. Lundberg axlar VD-skapet i  den första oktober.

− Jag lämnar ett drömjobb för ett annat, säger Lundberg och tillägger att han går in i det nya uppdraget med ”full energi”.

Lundberg har varit stadsdirektör i Helsingborg i närmare tolv år.

− Jag är otroligt stolt av det som vi har åstadkommit under de här åren.

Under Lundberg ledning utsågs Helsingborg till en av Europas mest innovativa städer och till Sveriges Kvalitetskommun.

Stark utvecklingskraft i kommunerna

Lundberg säger att den offentliga sektorn i Sverige mår förhållandevis bra, även om den dras med stora utmaningar − bland annat den ekonomiska och demografiska utvecklingen.

−  Å andra sidan är detta utmaningar som det är jättespännande att jobba med. Sverige har 290 kommuner och 20 regioner och i dem finns en stark utvecklingskraft.

Lundberg vill se ett större samarbete dels mellan kommunerna, dels mellan kommunerna och regionerna i Sverige.

− Vi måste hjälpas åt mycket mera. Idag jobbar kommunerna allt för mycket var för sig. Tillsammans kan vi hitta nya lösningar på våra utmaningar. Jag ser min och SKR:s roll som samordnare av den gemensamma utvecklingskraften.

Områden som kommuner och regioner enligt Lundberg borde öka samarbetet kring är till exempel digitalisering, innovationsarbete, klimat, kompetensförsörjning och arbetsmarknadspolitik.

Vill öka nordiska samarbetet

I sin VD-vision har han också en önskan om ett utökat samarbete med de nordiska systerorganisationerna.

− Våra kommunförbund och kommuner har i grunden likadan verksamhet. Därför borde vi också kunna ha mera utbyte av varandra. I min nya roll hoppas jag hitta den rätta formen för ett djupare nordiskt samarbete. Detta är definitivt en sak jag kommer att prioritera.  

Hur kommer det sig att ”parhästarna från Helsingborg” intar SKR?

− Det var absolut inte avsikten. Våra rekryteringar har följt helt olika processer. Rekryteringen av Peter Danielsson startade när SKR:s tidigare ordförande överraskande avgick i våras och den processen har helt och hållet hanterats av Moderaterna, eftersom ordförandeposten tillhör det partiet. Min rekrytering hanterades av en extern firma och det är styrelsen för SKR som gemensamt fattat beslutet att anställa mig som vd.

Palle Lundberg

Palle Lundberg är SKR:s verkställande direktör från och med den 1 oktober. (Foto: David Lundin)

 

  •  Verkställande direktör i Sveriges Kommuner och Regioner från och med den 1.10.2022
  • Har arbetat i chefspositioner i flera kommuner och organisationer, bl.a. som kommundirektör i Botkyrka och stadsdirektör i Helsingborg (2011–22)
  •  Skriver och föreläser regelbundet om ledarskap i allmänhet och i offentlig sektor i synnerhet.
  • Är även bekant för det finländska kommunfältet
  • instagram: @pallelundberg

                  

Peter Danielsson

Peter Danielsson är ny styrelseordförande i SKR. (Foto: David Lundin)
  • Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg (2006-2022)
  • Ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) från och med 1.8.2022
  • Första vice ordförande för Moderaterna (2015-2019), riksdagsledamot (2002-2006) och styrelseledamot i SKR (2015-)
  • Twitter: @peterdanielsson

       

I nya magasinet! Läste du redan detta?