Det kan bara bli bra – så bygger Lovisa för bostadsmässan 2023

- Ungefär där över Lovisaviken bygger vi en flytande bro över viken, säger områdesövervakare Teemu Salo till stadsdirektör Jan D. Oker-Blom. Det nya bostadsområdet och Bostadmässan byggs i Drottningstranden därför att det är tillräckligt stort och ligger väl till i Lovisaviken nära stadens centrum.
- Ungefär där över Lovisaviken bygger vi en flytande bro över viken, säger områdesövervakare Teemu Salo till stadsdirektör Jan D. Oker-Blom. Det nya bostadsområdet och Bostadmässan byggs i Drottningstranden därför att det är tillräckligt stort och ligger väl till i Lovisaviken nära stadens centrum. (Karl Vilhjálmsson)
14.10.2022

Bostadsmässan kommer att sätta Lovisa på kartan, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom. Framgångsreceptet är bekant och dessutom är det sant – ett hem nära havet och ett stenkast från centrum.

Havet glittrar och solen skiner. Maskiner bullrar och mellan träd och klippor skymtar hjälmar. Någon har tobakspaus, byggarbetare pekar hit och dit. På stranden kan man se konturerna av ett nytt bostadsområde: Nitton småhustomter med havsutsikt av vilka tio har egen strand. Också ett flervåningshus. Det är fem våningar som värms med solenergi och återanvänt vatten i fjärrvärmesystemet. 

Den här artikeln ingår i nya i Kommuntorget Magasinet.

Alla småhustomterna har ägare. De flesta är nya invånare i staden. Till flervåningshuset flyttar mest lovisabor. I början av sommaren var några av de 33 lägenheterna fortfarande till salu.

Helsingfors, Borgå och Lovisa. Bostadsmässan arrangeras vid Lovisaviken. Mera österut finns Pyttis, Kotka, Fredrikshamn och Vaalimaa: Gränsstationen vid den ryska gränsen är på drygt 100 kilometers avstånd från Lovisa.

 

Planerna ändrades och tre flervåningshus hus blev ett. Trä är i alla fall ett dominerande byggmaterial. 

Friluftsmöjligheterna är uppenbara. 

I stadsdelen kommer en mataffär. Den som inte vill slipper ta sig in till centrum. Avstånden är i alla fall korta.

Skuggan av kärnkraftverket når inte till Drottningstranden. Från Drottningstranden vid Lovisaviken är det drygt tio gånger så lång väg till Hästholmen som till Lovisa torg. Torget kan man nästan se med blotta ögat från vasskanten för det är på en dryg kilometers avstånd. Kärnkraftverket ligger på andra sidan en tät skog och cirka 14 kilometer söderut längs Skärgårdsvägen.

Jan D. Oker-Blom.

– Det är som många finländare vill ha det. Ett tryggt och miljövänligt hem vid vattnet nära centrum, säger Jan D. Oker-Blom då han blickar ut över Lovisaviken.

– Vi har levt med Hästholmen sedan 1970-talet. Och attityderna till kärnenergi har ändrat.

Enligt energibranschens egna undersökning med över tusen svarande är 60 procent av finländarna fullkomligt eller i huvudsak positiva till kärnkraft. Siffran är den högsta under mätperioden som sträcker sig till 1983.

Män är mera positiva än kvinnor men någon åldersskillnad finns knappt, enligt undersökningen. 

Vitaminboost för staden

Lovisa beviljades bostadsmässan för snart fyra år sedan. Jan D. Oker-Blom minns beskedet som en glädjestund. Han är fortfarande glad. Evenemanget sysselsätter en mindre stads administration och arkitekter mer jämfört med organisationen i en storstad, men så är också möjligheterna till synlighet och tillväxt stora.

– Bostadsmässan var en av de saker som jag lyfte fram genast då jag fick jobbet.

Jan D. Oker-Blom har varit stadsdirektör i Lovisa sedan 2017.

Från Helsingfors kör man till Lovisa på en dryg timme. Staden har 15 000 invånare. Det svenskspråkiga inslaget är stort. Kotka med cirka 60 000 invånare ligger österut på ytterligare en timmes avstånd. Också här finns invånare som har svenska som modersmål men de är klart färre.

Längs riksväg 7 når man den ryska gränsen. Motorvägen har byggts ut i etapper. Den bit som för många gjorde genomfarten av Lovisa onödig blev klar för över tio år sedan.

En fungerande, snabb trafikled intresserar. De allra flesta nya invånare som bygger hus i Drottningstranden är från huvudstadsregionen. Samtidigt, berättar Jan D. Oker-Blom det som Bostadsmässan-andelslagets enkät om finländarnas boende bekräftar, planerar många att distansjobba. Andelen som kan tänka sig en längre arbetsresa har ökat med flera procentenheter.

– Allt det det här märks i byggandet hos oss. Hemmet ska enkelt gå att bygga om enligt behov. Det ska finnas bra möjligheter till distansjobb, säger Oker-Blom.

I början av i juni kan det vara folktomt i centrum av Lovisa, där fastigheter med anor blandas med nyare byggen.

 

Historiens vingslag är tunga i Lovisa och det kan krävas en del googlande och exkursioner i verkligheten för att greppa allt. Det som besökaren genast ser är att Lovisa busstation är oftast öde. Den jättelika mataffären som präglade stadens östra infart har rivits för länge sedan. Ortsbor drömmer om en järnvägsförbindelse och att hamnen utvecklas. 

I slutet av augusti arrangerades Lovisa Historiska Hus som ger besökarna tillträde till över hundra år gamla hem och snygga trädgårdar. Det populära evenemanget som arrangerats i femton års tid lockar årligen under ett veckoslut 20 000 besökare till staden.

Läs mera: Havet är en gemensam sak på Bostadsmässan i Lovisa

Bostadsmässan kan dra upp till 140 000 intresserade på en månad.

– De ekonomiska intäkterna är då cirka sju miljoner euro. Det är pengar som besökarna lämnar i staden. Många kanske passar på att komma med hela familjen och också göra annat i regionen än bara gå på bostadsmässa. Avigsidan är att vi har lite sämre övernattningsmöjligheter i Lovisa än på många andra orter, säger Jan D. Oker-Blom.

Eva Nylund har sålt blommor på Lovisa torg i snart tio år. Ursprungligen är hon från Pernå men sedan länge Lovisabo. – Jag trivs här, det är min stad, säger hon.

Lite men väntad kritik

En måndag i maj är det folktomt på torget. Blomsterhandlare Eva Nylund säger att med sommaren kommer sommargästerna. Hon vet vad hon talar om. Nylund har sålt blommor på Lovisa torg i snart tio års tid.

Det är på sommaren som Lovisa liksom de flesta småstäder lever upp. Vintern är som från en helt annan bok. Med bostadsmässan kan det på sikt ske en förändring.

– Som jag uppfattar det har varit bara lite kritik mot bostadsmässan trots att den nog kostar en dryg miljon för staden. Synligheten och marknadsföringen behövs för att få tillväxt, säger stadsfullmäktiges första vice ordförande Tom Liljestrand.

Han säger att budgeten har hållit trots att byggtidtabellen är stram. 

Mätt i pengar är den lilla stadens satsning betydande. Hela projektet är värt 50 miljoner euro och det är inklusive det som privata människor och företagare lägger ut. Lovisa får en räkning på 10 miljoner euro. Av det går cirka 1 miljon till administration.

På Lovisa torg säger Eva Nylund att stämningen bland stadsborna är delad.

– Somliga tycker att projektet är lite väl dyrt, att pengarna i stället borde användas på något annat. Skola och vård till exempel.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom känner till kritiken.

– Med Drottningstranden blir hela staden trevligare. Vi anlägger grönområden, bygger en flytande bro över Lovisaviken och nya lättrafikleder samt satsar på utomhusbelysningen. All infrastruktur är för alla i Lovisa. Det är liknande saker som vi gör med andra stadsdelar.

– Bostadspriserna i Lovisa har stigit samtidigt som utflyttningen minskat. Staden är attraktiv, säger Jan D. Oker-Blom.

Oker-Blom påminner att investeringen i bostadsmässan och nya stadsdelar överlag har värden som är svårare att mäta i avkastning. Nya rekreationsområden, ökad trivsel och trygghet, exempelvis. 

– En viktig mätare är att vi har sålt alla nya tomterna. Vi ska också räkna besökarna och få en klar bild av hur mycket pengar de lämnar efter sig.

Eget boende, egen energi

Allt fler trivs där de oftast är – hemma. Färre vill flytta. En färsk enkät visar samtidigt på finländarnas önskan om mer utrymmen och av att närnaturen fått ökad betydelse.

De stora trenderna förändras långsamt men pandemiåren har satt sina spår i finländarnas drömmar om boende.

Det var här det började. Bostadsmässan i Tusby 1970.

Över hälften av finländarna helst vill bo i ett egnahemshus. Önskan om ett eget rum för varje familjemedlem lever starkt. På sikt har mängden distansarbete ökat, men det har minskat klart under det senaste året. Folk jobbar nu både på distans och på kontoret. Önskemålet om ett separat arbetsrum har minskat något och mer än nio av tio vill att arbetsresan tar högst en halv timme. Detta framgår av en omfattande undersökning som andelslaget Bostadsmässan gjort.

Över en femtedel av dem som besvarade enkäten har funderat på självförsörjningsgraden i fråga om energi i sitt hem. Nästan 70 procent önskar att hemmet är självförsörjande i fråga om energi (2021 var siffran 58 procent) och allt fler önskar att deras hem också möjliggör elbilism.

– Utöver byggnads- och inredningstips kommer man i Nådendal detta år säkert att söka modeller för energirenoveringar, säger Anna Tapio, verkställande direktör för Finlands bostadsmässa. 

Det egna hemmet är en trygg hamn och ett lugnande ställe mitt i den turbulenta världen. Allt fler är helt nöjda med hemmets nuvarande läge. I övrigt har tillfredsställelsen med den nuvarande bostaden minskat något.

– Jag ser detta så att människornas vilja att bygga hem och renovera är oförändrad eller rentav stigande, men affärer görs nu med särskild eftertanke. Bostadsmässan är en ypperlig plats när man vill få idéer, jämföra alternativ och på så sätt skapa en stabil grund för sina val. I hemmen på mässområdet kan besökaren studera olika lösningar och material i en genuin miljö på ett övergripande sätt med alla sinnen, säger Anna Tapio.

Bostadsmässan 2022 arrangerades i Nådendal. Nästa år står Lovisa i turen.

Finlands Bostadsmässa genomför årligen en undersökning om boendets ideal, där man utreder finländarnas förväntningar och drömmar i anslutning till boendet. Artikeln bygger på Bostadsmässans enkät.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här

I nya magasinet! Läste du redan detta?

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här
HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här