Böcker och läsning har spelat stor roll i Nils Torvalds liv. I april besökte han Arbis i Helsingfors för att berätta om alla värdefulla bokstäverna. Foto: Tommy Pohjola

Världen är inte färdig, det lär den inte bli alldeles genast heller och Nils Torvalds gillar ju debatter. Och ändå säger han att han nu gjort sitt i Europaparlamentet.

Men vi tar det ungefär från början, från läsning som uppenbart haft stor betydelse för Torvalds karriär och yrkesval. Dragningen till debatter och tänkande – funderingar både före och efter – framgår tydligt då Nils Torvalds besöker Arbis i Helsingfors. Han berättar om sitt livs böcker för ett 20-tal intresserade.

Aristoteles, Hegel och Marx nämns, men överst på listan finns Astrid Lindgrens Mio, min Mio som för unge Torvalds var början på en resa som i snart 79-års ålder fortfarande pågår.

– Den boken lärde mig att ibland behöver man stå upp för sina åsikter, säger han i en sammanfattning av vad äventyrsklassikern betytt för honom.

Sen följde många, många dagar på stadsbiblioteket. Senare fanns det hemma hyllmeter med ny läsning. Historia, poesi, essäer och dikter. Nytt finns också. Flera boklådor som ska hem till Finland från hemmet i Bryssel. Var där, det är oklart.

Torvalds lämnar ett stort forum där han i tolv år stått på sig, lyssnat noga och förklarat på svenska, finska och engelska för andra hur det är och försökt förstå varför det blir som det blir. Och att alla inte delar samma syn.

Nu är det läge att tänka på annat än arbete, nära och kära och fiske och längdåkning på skidor till exempel. Att det fortfarande är bläck i den nyfikna och vassa pennan är något som kanske kan kallas för början på en hobby – i alla fall så planeras en ny bok.


Detta är Nils Torvalds

Foto: Alain Rolland, Europaparlamentet

Född 7.8.1945 i Ekenäs.

Deltog som 14-åring i sina första politiska möten. Deltog i ockupationen av Studenthuset 1968. 

Torvalds morfar och far var journalister. Även Nils valde den banan.Återvände till politiken efter pensioneringen från Yle 2008.

Är Europaparlamentariker sedan juli 2012. Fick förnyat förtroende år 2014 och 2019. 

Torvalds är medlem i Svenska folkpartiet i Finland och sitter i den liberala gruppen Renew Europe i Europaparlamentet, tidigare Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE).

Nils Torvalds kontor i Bryssel har bestått av förutom honom själv specialmedarbetarna Alexander Lång, Minna Österholm, Johannes Lith, Celina Nordquist och praktikanten Charlotta Sederholm.


I Europas hjärta

Tolv år i Bryssel har inte gått i ett huj även om orsaker till oro och uppmärksamhet flimrat förbi i hisnande takt. Rysslands lika bisarra som hänsynslösa krig i Ukraina och EU- och Nato-landet Ungerns kroniska trilskande stjäl många rubriker, men det finns andra viktiga och ständigt aktuella ämnen. Miljö och pengar krävde vakenhet då Torvalds första gången tog Brysselflyget. Det gör de också i övermorgon och med sannolikt ökad kraft.

Läs först i magasinet! Prenumera, klicka här.

Kommuntorget möter Torvalds med stab i Europaparlamentets högkvarter på Rue Wiertz 60 i Bryssel. Hissar, rulltrappor och oändliga gångar vore en närmast omöjlig labyrint utan en guide. Uppe i våningarna kan man kika över hustaken och ägna en varm tanke åt järnvägsstationen och bryggeriet som tidigare fanns på denna plats. Det var på 1950-talet då kol- och stålunionen grundades och dagens EU började hitta sin form. Granne med parlamentet finns vanliga flervåningshus. På takterrasserna sitter kaffedrickande människor som lapar i sig vårsolen.

Det jobbar tusentals människor i EU-parlamentet. De är förtroendevalda från 27 länder med assistenter, tolkar, bilchaufförer, väktare och fastighetsskötare. På det kommer alla besökare. En riktigt bråd dag besöks Europaparlamentet i Bryssel av 10 000 människor. Parlamentet är en kulturernas mötesplats. 

Från arbetsrummet är det kort väg till mötessalen i parlamentets Brysselhögkvarter. Torvalds och medarbetaren Alexander Lång kollar schemat. Foto: Tommy Pohjola

Ordinarie i samlingen

Det politiska engagemanget har alltid funnits där. Det var de arga unga åren förstås och studierna förde honom även till Sovjettidens Moskva. I början på 1980-talet representerade Nils Torvalds Svenska folkpartiet i stadsfullmäktige i Esbo och Helsingfors. Han har även hunnit vara vice ordförande för partiet.

Flyget till Bryssel gick sommaren 2012 då Carl Haglund, som Nils Torvalds var suppleant för, lämnade parlamentet för att sköta uppdraget som Svenska folkpartiets ordförande. Det här var fyra år efter att Torvalds lämnade sin dåvarande arbetsgivare, och åtta år efter en händelserik sejour i USA.

Startskottet för EU-karriären gick fyra år tidigare. Hur tänker en utrikeskorrespondent som rapporterat till Finland från både Ryssland (då hette landet Sovjetunionen) och USA då han efter tio år landar i hemlandet och åter förväntas redigera i flödet av nyheter – att det kanske finns annat än notiser och mikrofongöra? Hemkommen från Washington producerade Torvalds längre dokumentärer för tv och radio. 

Den stora karriärvändningen kom i form av samarbetsförhandlingar på Yle. Nils Torvalds var inte i turen att åka ut men valde att göra det så att yngre skulle få arbeta vidare. Och år 2008 var Nils Torvalds ändå  i pensionsåldern. Nu fanns tid, tänkte han. Tid att sammanfatta och tid starta upp ett nytt projekt. Journalisten blev heltidspolitiker. 

– När jag kom hem från USA märkte jag att folk kände igen mig. Det var tv-effekten. Självklart! Jag hade i åratal varit hemma hos tittarna med nyheter från utlandet, hemma i deras vardagsrum.

Och nu var han det fortfarande, hemma hos väljarna.

Utifrån den känslan var det tämligen enkelt att svara ja på frågan om Bryssel intresserar. Så, från suppleant till flerårig ordinarie Europaparlamentariker.

I det senaste EU-valet fick Nils Torvalds över 46 000 röster, rejält fler än gången innan, som i sin tur innebar en fördubbling av röstantalet i det föregående valet.


Mycket som är lokalt

Enligt Kommunförbundets utredning har cirka 45 procent av kommunstyrelsernas beslutsärenden direkt eller indirekt samband med EU-bestämmelser. I utredningen undersöktes beslutsärenden i 20 olika kommuners kommunstyrelser. Särskilt granskades Helsingfors, där samplet var inriktat på beslut på nämnd- och direktionsnivå. 

De flesta EU-kopplingarna finns i miljöfrågor och frågor som rör den inre marknaden, och inom andra politikområden där Finland och EU har delade befogenheter. Minst påverkar EU de sektorer där medlemsstaterna har primära befogenheter, såsom undervisning och kultur.

Beslut som har direkt anknytning till EU-bestämmelser gäller ofta en upphandling eller planläggning.

Sammantaget visar kartläggningen hur mångsidiga kopplingarna mellan lokalförvaltningen, det nationella beslutsfattandet och EU-lagstiftningen är. EU-lagstiftningen skapar tillsammans med den nationella lagstiftningen ramar för de självstyrande kommunernas verksamhet, men öppnar också nya möjligheter att utveckla den lokala verksamheten, heter det i rapporten.

Då EU växer och folkmängden ökar är det fler som ska väljas till parlamentet. Antalet finländare ökar från 14 till 15 men det garanterar inte att en SFP:are blir invald. Nils Torvalds är bekymrad. Katastrofen hägrar. I en intervju till Svenska Yle säger han att “jag har haft mardrömmar om hur det skulle gå om vi förlorar mandatet.” Till Kommuntorget förklarar Torvalds att det handlar om prestige, om att vara med där stora beslut fattas. Och det, säger Torvalds, har betydelse för partiets framgång i hemlandet.


Kavlar upp ärmarna

Europaparlamentarikern är medlem i olika utskott. Här behandlas aktuella frågor och parlamentariker från alla politiska grupper arbetar fram ställningstaganden och behandlar olika lagförslag och andra beslut som hör till parlamentets kompetensområde. Utskottets arbete och ställningstaganden står sedan som grund för de beslut och lagar som hela parlamentet antar.

För att klara sig på arbetsplatsen – och livet över huvud taget – behöver man komma överens med andra.

Om de första veckorna i Bryssel präglades av praktisk arbetslivsorientering och känslan av allmän yrsel så kännetecknades det första året i EU-parlamentet av den ekonomiska krisen i Grekland. Kriserna följde varandra, Brexit som ett märkligt utropstecken och så förstås Covid och nu senast kriget i Ukraina, ökad invandring och existentiella miljöhot. Och alla har en åsikt hur saker och ting ska skötas.

Torvalds avgångsbetyg är imponerande. Kolleger över partigränser och egna medarbetare uppskattar finländaren och det gör även journalister vars uppgift är att bevaka Bryssel: Utlåtanden och närvarostatistik är sådant som regelbundet granskas. Torvalds är kunnig, påläst och flitig men även anträffbar, möjlig och dessutom trevlig. Sådant går inte heller väljarna förbi.

Enligt sig själv är Torvalds ändå inte särskilt social, “det är olika för olika människor”.

Den besvärliga finländaren (Torvalds egna ord) har stått på sig i debatter och förhandlingar, något som Torvalds tror att påverkat.

– Mitt inflytande beror på att jag har tagit fighterna då det behövts, säger han i Bryssel med några dagar kvar av det förtroendeuppdrag som han fått av folket.

Torvalds påminner att kontinenten “är för närvarande i förändringens korsdrag och det känns viktigt att vara med”. 

– En Europaparlamentariker kan faktiskt göra skillnad. Det har jag i högsta grad erfarit då jag kämpat för den finländska skogens överlevnad och förnuft i debatten om kolsänkor, säger han på hemsidan.

Till Kommuntorget säger han: 

– Jag är stolt över vad vi åstadkommit, vi har gjort ett förbaskat bra jobb.

Läs också Svenska Yle 30.4.2024, Här är kandidaterna i EU-valet – allt från tidigare partiordförande till idrottare på partiernas listor


Europaparlamentet

Parlamentet växer eftersom också invånarna i EU ökat. Finland får en representant till. Foto: Europaparlamentet,

Europaparlamentet är den EU-institution som företräder EU-medborgarnas intressen, stiftar lagar och godkänner EU:s budget tillsammans med Europeiska unionens råd. 

Kommissionen är EU:s verkställande organ och ansvarar för att föreslå och genomföra EU-lagstiftning och för EU:s dagliga verksamhet. 

Europaparlamentet, som företräder EU-medborgarnas intressen, och rådet, som företräder EU-ländernas intressen, omformar kommissionens lagförslag och antar dem om de är överens.

Europaparlamentsvalet

Till nya Europaparlamentet väljs 720 ledamöter, som företräder EU-medborgarna på unionsnivå. Från Finland väljs 15 ledamöter in i parlamentet. 

När parlamentsledamöterna blivit invalda ansluter de sig i allmänhet till en europeisk politisk grupp.

Förhandsröstning är den 29 maj–4 juni 2024. Valdag är söndagen den 9 juni 2024.