Att lägga ner Brändöbiblioteket känns nästan som en kriminell sak, dundrar Brändöbon Katarina Gäddnäs som har engagerat sig flitigt för biblioteket under tidigare kriser. I bibliotekets datahörna har ortsbor som inte är så digitialiserade möjlighet att sköta ärenden. Till exempel betala räkningar, berättar Gäddnäs. Foto: Joakim Snickars.

Biblioteket har överlevt nedläggningshot fyra gånger tidigare. I slutet av april röstade fullmäktige i Vasa för att stänga det anrika och seglivade närbiblioteket vid årsskiftet.

Brändö bibliotek har varit i vågskålen två gånger under 2010-talet. Närmare bestämt 2015 och 2019.

Stadsdelens invånare har med nöd och näppe fått behålla den uppskattade serviceinrättningen. Genom namninsamlingar och rentav någon gatudemonstration har Brändöborna manifesterat sin starka vilja.

I samband med att ett mycket strängt flerårigt sparpaket för Vasa stad tog form aktualiserades nedläggningshotet än en gång.

Detta faller förstås inte Brändöborna i smaken. När Vasa stadsfullmäktige tog upp sparprogrammet till behandling den 29 april föreslog ”Brändös borgmästare”, veteranpolitikern Heimo Hokkanen (KD), att Brändöbibliotekets nedläggning skulle strykas från sparlistan.

I en jämn omröstning förlorade Hokkanens förslag. Siffrorna skrevs 29-23 för en nedläggning efter att tre fullmäktigeledamöter hade röstat blankt.

Brändö bibliotek, grundat 1929, ska läggas ner vid årsskiftet.Tre anställda har utlovats arbete på annat håll inom Vasa stads biblioteksväsende.  Foto: Joakim Snickars.

Besvär på gång

Sista ordet är inte dock sagt om Brändö bibliotek.

Brändö stadsdelsförening ifrågasätter själva proceduren kring fullmäktigebeslutet. Föreningen kommer att lämna in ett kommunalbesvär till Vasa förvaltningsdomstol i slutet av maj.

– I besväret yrkas det på att paragrafen om nedskärningar inom kultur- och biblioteksväsendet bör återremitteras för ny beredning. Bland annat bör fullmäktigeledamöterna få tydligare information om de besparingar som nedläggningen av Brändö bibliotek och andra åtgärder skulle medföra, säger Heimo Hokkanen.

– Man föreslår också att det införs ett temporärt åtgärdsförbud mot nedläggningen av Brändö bibliotek, säger Hokkanen.

Enligt statistik från huvudbiblioteket har såväl besöksmängden (47 procent) som utlåningen (35 procent) på Brändö bibliotek minskat påtagligt under perioden 2014-2023.

– Man pratar om en sjunkande trend. Också för stadsbibliotekets del lär besöksmängderna ha minskat under samma period. Samtidigt ökade antalet besök till Brändöbiblioteket med 6 000 under tre år efter det senaste nedläggningshotet 2019.

– Ortsbor framhåller bland annat att det är svårt att hitta parkeringsplatser utanför stadsbiblioteket. Gerbybor som jag har pratat med säger att de brukar anlita Brändöbiblioteket, tillägger Hokkanen i samma veva.

”Gemensamt minne”

Den pensionerade daghemsföreståndaren Katarina Gäddnäs är född och uppvuxen i en tvåspråkig familj i Brändö. Innan hon återvände till sina rötter hann hon bo många år både i Paris och Lidingö.

– Beslutet om att lägga ner Brändöbiblioteket känns nästan som en kriminell sak. Det är ju här som vårt gemensamma minne och hela civilisationens minne förvaltas via det skrivna ordet, poängterar hon.

Av kulturella, sociala och pedagogiska skäl- inte minst med tanke på barnens och olika gruppers bästa och det evinnerliga behovet av tillgång till kunskap i lokalsamhället- borde närbiblioteket absolut få finnas kvar som en värdefull serviceinrättning för skattebetalarna, framhåller Gäddnäs.

För fem år sedan gick Katarina Gäddnäs runt och samlade in namn till stöd för Brändöbibliotekets bevarande. Över 2000 personer skrev under i samband med en namninsamling som pågick i flera månader.

Också denna gång drar Gäddnäs sitt strå till stacken i jakten på namnunderskrifter.

– Hittills hade över 500 personer skrivit under. Den aktuella insamlingen har bara varit aktuell i några veckor än så länge.

Om Brändöbiblioteket försvinner tänker Katarina Gäddnäs inte börja anlita huvudbiblioteket i Vasa centrum. Inte heller har hon något intresse att börja besöka bokbussen.

– Alla stadsdelsinvånare är inte bilburna, säger hon.

– Jag lånar själv litteratur på biblioteket. Ibland köper jag avskrivna böcker. Jag använder också Brändöbiblioteket som vallokal. Jag tänker förhandsrösta i EU-valet.

– Överlag skulle det vara mycket viktigt att kunna bevara den tryckta boken i dessa tider av extrem digitalisering. Själv har jag bekantat mig med ljudböcker endast två gånger. Både gånger somnade jag, tillägger Gäddnäs.

Avgörande beslut den 4 juni

Enligt det senaste fullmäktigebeslutet går Vasa stad in för att sänka sina kostnader med cirka 35 miljoner euro fram till 2027.

Vasa stads bildningsdirektör Christina Knookala säger att den planerade nedläggningen av Brändö bibliotek är relaterad till kultur- och bildningsförvaltningens aktuella sparkrav på en miljon euro. Kultur- och idrottsnämnden ska ännu ta ställning till ärendet den 4 juni.

Även ett par andra lokala bibliotek i Vasa är drabbade av den stränga sparlinjen. Sjukhusbiblioteket har redan lagts ner och även närbiblioteken i Roparnäs och Merikart går samma öde till mötes.

– I januari tar staden ibruk en bokbuss av modernt slag. Vid sidan av traditionell utlåning av böcker är bussen till exempel lämpad för arrangemang av sagostunder, tillägger Knookala.

Vad händer med biblioteksbyggnaden i Brändö om dörrarna stängs för gott?

Byggnaden överförs till Vasa stads hussektor. Den kan bli aktuell för användning av någon aktör inom Vasa stad framöver eller så hyrs den ut till någon utomstående hyresgäst. Ett tredje alternativ är försäljning, säger Knookala.