Petra Ståhl är ny stadsdirektör i Hangö. Foto: Hangö stad, Sami Lamberg Kapina Oy

Petra Ståhl valdes till ny stadsdirektör i Hangö på tisdag kväll. Ståhl fick en klar majoritet av rösterna bakom sig i stadsfullmäktige med hela 28 röster medan konkurrenten Stefan Strandberg fick nöja sig med 3 röster. 

– Mitt första jobb blir att träffa personalen inom stadsförvaltningen för att informera mig om situationen i Hangö, säger Petra Ståhl. 

Kommuntorget når henne per telefon under kaffepausen i skarven mellan två möten. Ståhl jobbar för närvarande som livskraftsdirektör för Vichtis kommun och har en gedigen erfarenhet av kommunal förvaltning. 

– Jag kommer av familjeskäl att pendla mellan Lojo och Hangö åtminstone till en början då jag börjar jobbet som stadsdirektör i Hangö. 

Hangö stad har hittills inte slagit fast när Ståhl tillträder sitt nya uppdrag, men det lutar mot att Ståhl axlar ansvaret som stadsdirektör i slutet av januari eller i början av februari. 

Ekonomin på rätt köl 

Ståhl ser behovet av att balansera kommunens ekonomi som den största utmaningen. 

– Det gäller att få ekonomin på rätt köl efter att vårdreformen nu har berövat kommunen på de statsandelar som tidigare utgjorde stommen i budgeten. Min företrädare har gjort ett bra jobb, men trots det är det nödvändigt att se över stadens skuldsättning.  

Hangös invånarantal minskar stadigt. Hur ska du vända trenden? 

– Vi måste bli bättre på att marknadsföra staden för barnfamiljer som överväger att flytta till västra Nyland. Hangö erbjuder en trygg miljö och fina valmöjligheter mellan finska och svenska skolor. 

Utöver marknadsföring vill Ståhl också stödja den gröna omställningen på orten. 

– Staden borde satsa på en utbyggnad av småskalig industri som erbjuder sysselsättning i anslutning till hamnen. Hangö skulle till exempel kunna locka till sig bolag som investerar i vätgasteknik. 

Vilket är Hangös starkaste trumfkort? 

– Låt mig nämna två trumfkort. Hangö har ett mycket starkt varumärke. Alla känner till staden. Och så har vi hamnen som har en mycket stor attraktionskraft och potential att utvidga sin verksamhet. 

Kommuntorget 28.9.2023: Distansarbete och bra basservice kan ge Hangö en knuff i rätt riktning

Foto: Skärmdump, Hangö stad

Tungan rätt i mun 

Petra Ståhl alternerar mellan svenska och finska i intervjun och aktar sig för att göra språkpolitiska markeringar. Hangö har för närvarande en finsk majoritet som uppgår till 52,6 procent av befolkningen. 

– Jag kommer att jobba både på svenska och finska i Hangö. Jag ser tvåspråkigheten som en tillgång. 

Debattkulturen i Hangö stadsfullmäktige är stundvis hätsk. Hur ska du hantera den bitska atmosfären? 

– Genom att främja diskussioner över partigränserna och vara öppen för respons från de förtroendevalda. 

Din företrädare Denis Strandell har kört stadens hjälpförsändelser till Ukraina. Ska du fortsätta med det? 

– Det är viktigt att Hangö engagerar sig i hjälpförsändelserna till Ukraina också i fortsättningen. Strandell har gjort en fin insats, men jag kommer knappast att sätta mig vid ratten i skåpbilen och köra till Ukraina. Jag får hitta på andra sätt att hjälpa. 

Kommuntorget 28.4.2023: Hangös stadsdirektör Denis Strandell kavlade upp ärmarna och körde hjälpförsändelser till Ukraina

Hurdan ledare är du? 

– Jag är lättillgänglig och lösningsorienterad. Jag ser hellre möjligheter i stället för problem.