Nästa år firas det! Hangö fyller 150 år. Foto: Hangö stad, skärmdump

Stadsdirektören och politiker vill satsa på distansarbete och locka fler barnfamiljer för att Hangös befolkning igen ska bli större.  

Hangö har förlorat flera tusen invånare sedan 1980-talet. Då hade staden drygt 12 000 invånare, nu är befolkningen under 8 000. Eira Salo från Samlingspartiet säger att speciellt barnfamiljer i Hangö har minskat. En bidragande orsak till det här är att större industrier har lämnat staden.

– Staden skulle behöva fler yngre personer, säger Salo.

34 procent av stadens befolkning är 65 år eller äldre.

Eira Salo. Foto: Privat

Arbetet på distans ger ökade möjligheter att bo i Hangö och periodvis åka till det fysiska kontoret på annan ort. För att Hangös befolkning igen ska växa måste basservice som social- och hälsovård finnas i staden, påminner Salo.

Hon beskriver Hangö som en barnvänlig ort. I staden finns flera lek- och idrottsparker.

– Vi har en vacker natur och varierande utbud av fritidssysselsättning. Här är det också tryggt för barnen att växa upp.  

Mats Dannberg från SFP håller med. Han känner flera som flyttat tillbaka till Hangö efter att de bildat familj.

– Prisen på bostäderna är också billigare här än på många andra håll.

Stadsdirektör Denis Strandell poängterar att Hangö är långt ifrån den enda kommunen i Finland i vilken befolkningen minskar.

– En person flyttar till en ort främst för arbete, studieplats, släkt eller vänner. Om Hangö inte har något att erbjuda av det här väljer många en annan ort.

Strandell går i pension våren 2024 och Hangö söker för tillfället en ny stadsdirektör.

Mats Dannberg. Foto: Privat

Både Eira Salo och Mats Dannberg lovordar stadens skolor och säger att man varken ska skära i skolnätet eller i småbarnspedagogiken. Strandell poängterar ändå att Hangö stad har i sina undersökningar sett att skolor och daghem inte är en konkurrensfördel då dessa finns i alla kommuner.

Järnvägen ger möjligheter

Hangö ligger över 120 kilometer från Helsingfors. Att pendla mellan Hangö och huvudstaden tar cirka två timmar med bil eller tåg ena vägen. Få använder sig av det här alternativet. Men elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan, med bland annat ett direkttåg mellan Hangö och Helsingfors, skulle kunna ändra situationen.

– Förkortad resetid och direktförbindelse till huvudstaden möjliggör att fler ser Hangö som sin boendeort, säger Dannberg.

Samarbete över kommungränserna

Många hangöbor flyttar från staden i ung ålder, ofta för studier på annan ort. Hur ska Hangö locka tillbaka sig dessa utflyttare?

Salo anser att det är nödvändigt att Hangö har ett bra samarbete med bland annat yrkesskolorna i regionen för att locka tillbaka ungdomarna och unga vuxna efter studier. Hon lovordar även samarbetet mellan Hangö, Raseborg och Ingå, som också kan skapa nya arbetsplatser i Hangö. I staden finns fler arbetsplatser än vad det finns sökande till dessa arbeten.

Dannberg lyfter fram att Hangö borde locka till sig fler högutbildade personer. Han anser att det är viktigt att staden lockar till sig nya större industrier och exempelvis datacentraler. Således kan invånarantalet öka igen.

Denis Strandell är stadsdirektör i Hangö sedan 2015. Nu söks en efterträdare. Foto: Kuntalehtis arkiv

Strandell berättar om den postkortskampanj som staden nyligen ordnade. Hangö sände kort till personer som tidigare bott i staden. Man frågade om personerna kunde tänka sig flytta tillbaka till Hangö i framtiden.

– De flesta av de runt 900 berättade att de såg en återflyttning till Hangö som möjlig. Jag upplever att många har en positiv bild av Hangö. Det är en bra grund för att befolkningen igen ska växa, säger Denis Strandell.