– Det var viktigt för mig personligen att också engagera helt vanliga stadsbor så att hjälpen kanaliseras från folk till folk, säger Denis Strandell. (Foto: Mikael Sjövall)

– Viktigaste kommunala samarbetet jag har varit med om, säger Strandell när Kommuntorget träffar honom en dag efter hemkomsten.

Det är en synbart omtumlad och känslomässigt berörd stadsdirektör som nyss har fraktat förnödenheter till staden Uman i centrala Ukraina.

– Det var onekligen ganska slitsamt att köra 4000 kilometer, även om vi turades om att sitta vid ratten. Det kändes ändå oerhört viktigt att resan blev av, säger Denis Strandell.

Upprinnelsen till resan bygger på ett kommunalt samarbete med Hangös vänort Hapsal i nordvästra Estland. Hapsal har i sin tur haft ett tätt samarbete med sin ukrainska vänort Uman allt sedan kriget började i februari i fjol.

– Hapsals stad har redan genomdrivit fem hjälpförsändelser till Uman sedan kriget startade. Då Hapsals borgmästare Urmas Sukles frågade mig om vi ville haka på nästa hjälpkonvoj var det självklart att vi hjälper till så gott vi kan, berättar Strandell.

Umans stad gav en lista på förnödenheter som det fanns ett skriande behov av. Sedan gjorde Hapsal och Hangö gemensamt upp om den interna arbetsfördelningen och skred till verket.

– Vi hade ett möte med de lokala hjälporganisationerna i Hangö som genast åtog sig att införskaffa en stor del av det som fanns nedtecknat på listan. 

Konserver, blöjor och ficklampor

Hangö stad donerade bland annat 10 000 euro och en skåpbil medan energibolaget Hangö Elektriska donerade en 40 kilowatts dieselgenerator som vägde 1,2 ton. Finlands Röda Kors lokalavdelning i Hangö, Lions, Rotary och de lokala församlingarna var alla likaså med på noterna liksom de ukrainare som är bosatta i Hangö. 

– Det var viktigt för mig personligen att också engagera helt vanliga stadsbor så att hjälpen kanaliseras från folk till folk. På Umans önskelista fanns till exempel fisk- och köttkonserver, blöjor, elektronisk utrustning och ficklampor. Sådant kan vem som helst köpa för överkomliga priser. Och då känns hjälparbetet väldigt konkret för gemene man.

Många Hangöbor hörsammade stadens och hjälporganisationernas upprop som publicerades på Facebook och i de lokala dagstidningarna. 

– I konvojen ingick tre skåpbilar och en terrängbil där jag och Hapsals borgmästare Urmas Sukles ingick som förare. Det tog ungefär två dygn att köra från Hapsal via Lettland, Litauen och Polen till Uman.

Det hjärtliga mottagandet i Uman överträffade alla Strandells förväntningar.

– De var så otroligt gästfria, tacksamma och vänliga. Jag har aldrig upplevt något liknande. De uppskattade vår solidaritetsyttring och förstod symbolvärdet i att en borgmästare från Estland och en stadsdirektör från Finland ingick i konvojen, säger Strandell.

Finlands krigshistoria välkänd i Ukraina

Strandell visar mobilbilder som illustrerar gripande möten med lokala beslutsfattare, volontärer tjänstemän, skolbarn och sårade soldater.

– Många av dem vi träffade kände till Finlands krigshistoria och identifierade sig med vår kamp mot Goliat, alltså de krig som vi har utkämpat mot Sovjetunionen. Den lokala försvarsviljan och beslutsamheten var imponerande.

Hur gjorde kriget sig påmint under ert besök?

– Vi såg inte så mycket av kriget. Vi befann oss trots allt på cirka 250 kilometers avstånd från stridslinjerna. Vi upplevde två flyglarm och fick se ukrainska stridsflygplan som flög över staden under vår vistelse där.

(Denis Strandells eget arkiv)

Strandell understryker ändå att lugnet i samband med besöket var skenbart och bedrägligt.

– Uman har hittills attackerats sammanlagt åtta gånger av ryska missilanfall. Krigets första civila dödsoffer registrerades i Uman.

Strandell utesluter inte att det blir fler hjälpkonvojer från Hangö till Ukraina framöver. 

– Det är viktigt att städer engagerar sig i hjälpförsändelserna. Vi måste visa vår solidaritet. Och när kriget tar slut en dag behövs enorma insatser för återuppbyggnaden av landet. Där har kommunerna en viktig roll att fylla, säger han.

Enligt uppgifter från BBC utsattes Uman för ryska missilattacker på fredagsmorgonen. Missilangreppen dödade åtminstone tio civila personer och sårade mångfalt fler, uppger BBC: Ukraine war: Twelve dead as Russian missiles hit cities