Pargas söker ny stadsdirektör. Bilden är från 2016 då den nu avgående stadsdirektören Patrik Nygrén besökte Kommunernas hus Foto: Kommuntorgets arkiv, Mattias Lindroth

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén meddelade i torsdags att han säger upp sig och lämnar sin post den 30 november. På det här sättet undvek han att frågan skulle ha behandlats på fullmäktigemötet den 25 september.

Enligt de kommunpolitiker som Kommuntorget har talat med har Patrik Nygrén inte varit lyhörd för kommunpolitikernas riktlinjer och beslut. 

– Han har inte lyssnat på de förtroendevalda utan har i stället kört sin linje. Vi upplever att Nygrén har varit väldigt maktfullkomlig, säger Markku Orell, Samlingspartiets gruppordförande i Pargas stadsfullmäktige. 

Samlingspartiet har fem ledamöter i stadsfullmäktige, men partiets frustration delas av förtroendevalda över partigränserna. 

– Det var 30 av sammanlagt 35 fullmäktigeledamöter som röstade för att ge Nygrén misstroende i en inofficiell förtroendeomröstning i juni. Det säger en hel del om vidden av förtroendekrisen, säger Orell. 

Läs mera (på finska) i Kuntalehti 30.8.2023: Avoimuudessa on parantamista – ei kunnanjohtaja voi jälkiä jättämättä lähteä och Kuntalehti 10.9.2023 Katso kuntapomojen erorahat – Kuntalehti kävi läpi tuoreita johtajasopimuksia

Otydliga arbetsbeskrivningar efter reform 

Det är bland annat Nygréns oförmåga att hantera stadens organisationsreform som ligger honom i fatet. 

– Nygrén ville inte på allvar genomdriva organisationsreformen som fullmäktige fattade beslut om. Följden är den att vi nu har tjänstemän som inte vet vad de ska jobba med och ansvara för. Det är stadsdirektörens jobb att se till att kommunens anställda har tydliga arbetsbeskrivningar, säger Nina Söderlund, ordförande för Vänsterförbundets fullmäktigegrupp. 

Vänsterförbundet har för närvarande två ledamöter i Pargas stadsfullmäktige. Söderlund ser även en segsliten tvist mellan Pargas och de forna skärgårdskommunerna Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö som en bidragande orsak till misstroendet. 

– Vi fick kämpa hårt för att få till stånd en skärgårdsnämnd medan skärgårdsstrategin aldrig godkändes. Nygrén motsatte sig bägge förslagen. Den typen av onödig halsstarrighet väcker ont blod, säger Söderlund. 

Behandlas som luft 

Sannfinländarnas fullmäktigegrupp, som består av tre ledamöter, upplever att Nygrén har behandlat dem som luft. 

– Vi har inte haft någon dialog med Nygrén. Han har inte varit intresserad av att träffa oss för att informera om beredningen av olika beslut. Det är märkligt eftersom andra högt uppsatta tjänstemän inte har nonchalerat oss, säger Mika Peltokorpi, vice ordförande för Sannfinländarnas fullmäktigegrupp. 

Peltokorpi anser att många beslut har förhalats eller sopats under mattan på Nygréns försorg. 

– Det är helt uppenbart att Nygrén för vidare endast sådana frågor som han själv vill främja. Till exempel vårt initiativ om att motarbeta mobbning i skolmiljön fördröjdes hur länge som helst, säger Peltokorpi. 

SFP gav också nobben 

Då Nygrén valdes till Pargas stadsdirektör 2015 fick han stark uppbackning av kommunens största parti SFP. Nu var partiet kluvet då förtroendet för Nygrén diskuterades. SFP har enkel majoritet med 19 mandat i Pargas stadsfullmäktige.  

– Fullmäktigegruppernas ordförande, hela presidiet i fullmäktige och stadsstyrelsen med undantag av en person meddelade att de kommer att rösta för misstroende mot Nygrén. Nu har vår stadsdirektör sagt upp sig. Det fanns tyvärr ingen annan utväg, säger Gilla Granberg (SFP), ordförande för Pargas stadsstyrelse. 

Enligt Granberg har misstroendet pyrt under ytan redan under den förra fullmäktigeperioden. 

– Vi jobbade hårt med att återställa förtroendet mellan stadsdirektören och stadens politiska ledning genom att utöka delaktigheten och förbättra den interna kommunikationen, men i våras krisade det till sig igen, säger Granberg. 

Vad är den främsta orsaken till det bristande förtroendet? 

– Jag kan inte kommentera enskilda detaljer, men i stora drag handlar det om olika sätt att se på ledarskapet. 

Varför vill du inte kommentera själva sakfrågan i detalj?  

– Det hör inte till kutymen att gå ut med orsakerna till förtroendebristen då man undertecknar ett avgångsavtal. Vi har förbundit oss att vara lojala mot varandra. I stadens pressmeddelande preciserar vi att Nygrén inte har gjort sig skyldig till något tjänstefel och att inga fadäser ligger bakom avgången. 

Fåordig stadsdirektör 

Då Kommuntorget når Patrik Nygrén är det en fåordig avgående stadsdirektör som svarar i telefon. 

– Förtroendebristen i stadsfullmäktige kom som en överraskning för mig. Kritiken av mitt ledarskap har varit vag och diffus, säger Nygrén. 

Många kommunpolitiker hävdar att du kör ditt race och struntar i politiska beslut. Hur ser du på kritiken? 

– Jag vet inte vilka politiker du hänvisar till, men påståendet saknar grund och stämmer inte. 

Ville du undvika en omröstning om misstroende i fullmäktige genom att säga upp dig? 

– Den politiska processen den senaste månaden har stärkt min känsla att förtroendebristen är ömsesidig. Då är det bäst att avgå. 

Nygréns arbetsplikt upphör den 1 oktober och arbetsavtalet avslutas den 30 november. Enligt direktörsavtalet har Nygrén rätt att lyfta sex månaders lön plus semesterersättningar efter att han har avgått som stadsdirektör. 

– Stadsdirektörers rättsskydd är svagt. Därför har de flesta kommuner infört direktörsavtal med tillhörande avgångsvederlag, säger Nygrén. 

Vad blir ditt nästa kliv i karriären? 

– Det får vi se. Jag utesluter inte andra kommunala uppdrag framöver. 

Allt fler liknande fall 

Linnéa Henriksson, universitetslektor i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi har noterat att allt fler kommundirektörer tvingas avgå i förtid på grund av förtroendebrist mellan kommunpolitiker och stadens operativa ledning.  

– Det går inte alltid att besvara frågan vad förtroendebristen bygger på rent konkret. I förlängningen kan diffusa hänvisningar till förtroendebrist försämra kommundirektörernas rättsskydd, säger Henriksson. 

Om kommundirektören däremot har gjort sig skyldig till oegentligheter kan hänvisningen till förtroendebrist och ett direktörsavtal utgöra en skyddsmur, tillägger hon. 

I vissa fall kan kommunpolitikers bristande erfarenhet av kommunal förvaltning också bidra till förtroendebristen. 

– Många kommunpolitiker kan ha en vag uppfattning om vad jobbet som kommundirektör går ut på. De har inte alltid koll på hur tidskrävande det är att bereda beslut och då blir de lätt besvikna, säger Henriksson. 

Rekryteringsprocessen och jakten på Nygréns efterträdare kommer att köra i gång redan nästa vecka. Pargas stad ska använda sig av externa krafter i rekryteringen.  

– Vi har inte slagit fast kriterierna för rekryteringen ännu, men vi söker en kandidat som förstår att kommunens roll inte längre begränsar sig till serviceproduktion, säger Gunilla Granberg. 

Nina Söderlund tar till Nagudialekt för att sätta ord på sina förhoppningar. 

– Nygréns efterträdare ska ha kommunikativa färdigheter och social kompetens. Man ska kunna tala me han, som vi brukar säga i skärgården, säger hon. 

Läs också, Kommuntorget 20.5.2021: SDP i Pargas JO-anmälan om stadsdirektör Patrik Nygrén rann ut i sanden

Korrigerat i ingressen 27.9 kl 17: Den andra meningen om de omedelbara följderna av att inte avgå har förtydligats: En eventuell förtroendeomröstning i fullmäktige skulle allra först ha handlat om att tillsätta en särskild granskningskommitté, inte direkt om sparken.