Justitieombudsmannen saknade den video som partiet hänvisade till.

I december anmälde SDP:s fullmäktigegrupp i Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén till Riksdagens justitieombudsman.

Partiet tolkade att Nygrén gjort tummen upp då fullmäktige i november i fjol informerades om att lokalpolitikern Kyösti Kurvinen bytt parti, från SDP till SFP.

SDP hade bett Nygrén att förklara gesten men Nygrén tackade nej till partiets inbjudan, vilket ledde till JO-anmälan.

Fullmäktigemötet sändes på stadens YouTube-kanal men eftersom SDP i Pargas inte bifogat en video av mötet anser biträdande justitieombudsmannen att ”det inte finns anledning att misstänka ett sådant lagstridigt förfarande som befogar vidareåtgärder inom ramen av hennes laglighetskontroll.”

SDP:s vice gruppordförande Maria Lindell-Luukkonen säger att man inte tänkt på att bifoga videon.

– Den fanns ju på YouTube öppen för allmänheten. Vi bestämde oss att inte anmäla på nytt. Kanske detta räckte för att väcka upp stadsdirektören och fundera lite på sitt beteende.

Lindell-Luukkonen säger att Nygréns vägran att delta i SDP:s gruppmöte för att diskutera händelsen säger något om stadsdirektörens inställning till fullmäktigegruppen.

Själv har Nygrén till tidningen ÅU sagt att tummen upp-gesten var riktad till stadsstyrelseordförande Mikael Holmberg (SFP) och inte handlade om Kurvinens partibyte.

Rättelse 21.5 klockan 9:42: SDP i Pargas lämnade in sin JO-anmälan i december i fjol.