Det åländska egensinnet som har firats under sommaren visar prov på vad som krävs för att förvalta och utveckla ett ö-samhälle i en betydligt större värld som blir allt mer komplex och detaljstyrd.

Alla gånger är det inte enkelt, det finns många utmaningar som kräver både flexibilitet och problemlösningsförmåga, och en dos av egensinne, skriver Minna Hellström, förbundsdirektör vid Ålands Kommunförbund.

Artikeln är ursprungligen publicerad i Kommuntorget Magasin 3/2022.

Självstyrelsen innebär att lagstiftningen skiljer sig från rikets lagstiftning, vilket å ena sidan ställer höga krav men samtidigt ger unika möjligheter att tillsammans skapa ett blomstrande samhälle som utvecklas efter de lokala förutsättningarna som finns.

Under våren bytte jag ut Stockholm, ett kontor mitt i storstaden och en stor organisation, mot en renoverad folkhögskola ute på landsbygden i Finström. Här är samtliga kommundirektörer, tjänstemän, politiker och ministrar endast ett telefonsamtal eller en bilväg bort, det finns en egen kommunallag och kommunerna är i ett jämförande perspektiv förhållandevis små. Det har inte varit några konstigheter att anpassa sig efter de åländska, och något speciella, förhållandena på nytt. Det sitter ju i ryggmärgen, liksom engagemanget för kommunerna och samhället i stort. Mitt första projekt har varit att besöka alla kommuner, vilket jag nästan är i mål med. Resan har hittills bjudit på insikter om deras många olika särdrag och det har varit både roligt och intressant att bekanta sig med kommunerna.

Utmaningarna på det kommunala fältet är i vissa sammanhang inte på något sätt unika för Åland, somliga sträcker sig tillochmed över de nationella gränserna – såsom kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen för att nämna ett exempel. På andra plan finns det mer komplexa problem som har fått sin prägel av strukturer, befolkningsutveckling och den offentliga ekonomin. Tvärtemot vad man skulle önska är lösningarna enkla och ofrånkomligen kommer det att krävas en viss grad av lyhördhet och samarbetsvilja för att tackla framtiden framgångsrikt.

Med småskaligheten kommer också sårbarheten som finns i små organisationer. Små förvaltningar kräver en bred expertis av tjänstemän och kommundirektörer, samt en förmåga att vara tusenkonstnär inom olika områden. Samarbete och dialog med större aktörer är med andra ord både välkommet och nödvändigt. Finlands kommunförbund vände sig i våras till de åländska kommunerna med en intresseförfrågan om att anställa en juridiskt sakkunnig i åländska förvaltningsfrågor, ett erbjudande som kommunerna svarade positivt på. Ålands kommunförbund har sedan länge tillbaka samarbetat med Finlands kommunförbund och ser fram emot ett tätare samarbete med en god och öppen kommunikation. I egenskap av medlems- och intresseorganisationer är de båda förbundens syfte densamma, även om rollerna tar sig i något olika uttryck för att anpassas efter verkligheten.

Skribenten är Minna Hellström, direktör vid Ålands kommunförbund.
  • Ålder: 27 år
  • Utbildning: Politices magister från Åbo Akademi
  • Hemma från: Föddes på Kökar och växte upp på Föglö
  • Arbetar: Förbundsdirektör vid Ålands Kommunförbund. Har tidigare arbetat på Sveriges Kommuner och Regioner i Stockholm
  • Fritidsintressen: Träning, fotografering i naturen eller fiska abborre hemma i skärgården

I nya magasinet! Läste du redan detta?