När marknaden är osäker och priserna på allt från energi till råvaror fluktuerar kraftigt är det svårt för den privata sektorn att ge hållbara anbud som gäller för flera år.

Då måste den offentliga sektorn ha is i magen och förhandla med sina serviceproducenter.

När coronaviruset fortfarande flåsar oss i nacken, kriget rasar i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland skärps så är det förståeligt att osäkerheten gör sig påmind. Den säkerhetspolitiska och marknadspolitiska osäkerheten i världen och Europa påverkar i allra högst grad även Finland.

Små och medelstora serviceproducenter inom olika branscher påverkas nu ordentligt av prishöjningarna på råvaror, komponenter, drivmedel, energi och så vidare. Det osäkra läget gör det svårt för företagen att hålla det de lovat vid senaste upphandling och ännu svårare att försöka ge konkurrenskraftiga, men även ekonomiskt hållbara anbud i nya upphandlingar.

De höjda bränslepriserna påverkar även de som ordnar kommunernas skolskjutsar.

Den senaste tiden har till min kännedom kommit rapporter om flera olika producenter som har ovanstående problem.

Det har varit frågan om en maskinentreprenör som på grund av bränslepriserna inte har någon aning om vad de ska ge för prisuppskattningar åt sina kunder till sommaren. Än mindre vad man vågar lämna för anbud till kommunen inför nästa vinters snöarbeten.

De höjda bränslepriserna påverkar även dem som ordnar kommunernas skolskjutsar, speciellt på landsbygden där avstånden är långa och kollektivtrafik saknas.

Ingen vill se sina byggprojekt fördröjas, sina kundtidningar bli otryckta eller vägarna oplogade.

Men det är inte bara den tekniska sektorn och skolskjutsarna som nu verkar ha problem. Även inom IT-området och förvaltningen dyker nu mer eller mindre oväntade problem upp.

Det kan vara frågan om bristen på komponenter till datorer och telefoner som gör att antingen priserna skenar i väg eller så går produkterna inte att leverera inom utsatt tid. Det kan också vara frågan om tryckmaterial som kundtidningar, broschyrer eller dylikt vars pris nu är mångfaldigt dyrare på grund av att papprets tillverkningskostnader stigit kraftigt.

Offentliga sektorn har ett fungerande regelverk i JYSE (de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling) och nu måste tjänsteinnehavarna kunna sätta sig vid förhandlingsbordet med serviceproducenterna och fundera ut en gemensam lösning. För ingen vill se sina byggprojekt fördröjas, sina kundtidningar bli otryckta eller vägarna oplogade.

Då allt annat verkar instabilt måste den offentliga sektorn utgöra den stabila grunden.

Vi ska minnas att det här inte är något nytt. Andemeningen är den samma som bland annat Förenta staternas president Franklin D. Roosevelt hade för nästan 90 år sedan då han lanserade sitt reformprogram den nya given.

Då i kölvattnet av en ekonomisk kris ansågs den offentliga sektorn vara den som skulle stå för stabiliteten.

Så nu då vi igen befinner oss i ett läge där allt annat verkar instabilt så måste den offentliga sektorn utgöra den stabila grunden. Tillsammans kan vi lösa problemen.