Jakobstad är i medvind. Växtverk finns också. Småbarnspedagogiken och skolor behöver byggas ut. Foto: Jakobstads hemsida

Efter en lång period av stagnation upplever Jakobstad återigen en positiv befolkningsutveckling sedan 2021. Under den första halvan av 2023 har invånarantalet ökat med 237 personer. Det handlar om tillväxt under ansvar, betonar stadsutvecklingsdirektör Mika Hakosalo.

Från juli 2022 till juli 2023 har Jakobstads befolkning ökat med sammanlagt 269 personer. Under de första sex månaderna i år fick staden 237 nya invånare.

– Visst är det trevliga siffror. En positiv vändning efter många år av stagnation och lugn nedgång. Det finns många skäl till att inflyttningen har tilltagit, säger stadsutvecklingsdirektör Mika Hakosalo.

– Delvis handlar det om arbetskraftsrelaterad invandring. Utländska arbetare har fått anställning på olika företag i Jakobstadsregionen, såsom Snellman och Fresh Servant. Segelbåtstillverkarna Nautor och Baltic Yachts har ett stort behov av yttre arbetskraft. Dessutom planerar KWH Mirka att bygga ut sin verksamhet i staden.

Jakobstad kan glädjas åt en positiv befolkningsutveckling för närvarande. Samtidigt ökar exempelvis trycket på att bygga ut dagvården i staden och bristen på hyresbostäder är den största aktuella utmaningen, säger stadsutvecklingsdirektör Mika Hakosalo. (Privat foto.)

– En annan förklaring är att en del äldre personer från grannkommunerna väljer att sälja sina hus och flytta in till lägenheter i staden. De vill ha närmare till olika typer av service, säger Hakosalo.

Möjligheter och utmaningar

Mika Hakosalo betonar att befolkningsökningen samtidigt medför utmaningar för Jakobstads stad och ett accelererande behov av att detaljplanera och bygga ut.

– Exempelvis börjar det vara trångt i stadens dagisvärld. Det behövs två nya större daghem i Jakobstad. Trycket på skolorna kan komma att stiga och efterfrågan på eftisverksamhet är också stor.

– Den största aktuella utmaningen är bristen på hyresbostäder i Jakobstad. Hos stadens fastighetsbolag Ebba står 200 personer i bostadskö för närvarande.

Traditionellt sett har Jakobstad varit en delad stad i språklig mening. Det har framför allt varit svårt att få finskspråkiga ungdomar att flytta tillbaka till staden efter studier på annan ort.

– Det är en beklaglig situation och staden borde gå in för att förbättra de finskspråkiga invånarnas trivsel. Jag har hört om finskspråkiga familjer som väljer att bosätta sig i grannstaden Karleby trots att makarna har jobb i Jakobstad, säger Hakosalo.

Näringslivscentralen Concordia förutspår optimistiskt att det kommer att finnas cirka 2 500 nya arbetstillfällen i Jakobstadsregionen fram till 2026. Såväl personer med högre utbildningar som yrkesutbildat folk kommer att efterfrågas.

– Parallellt med att privata företag rekryterar arbetskraft kommer behovet av nyanställningar inom den offentliga sektorn att öka. Det handlar om allt från dagispersonal till lokalvårdare och fastighetsskötare, säger Hakosalo.

Själv är Mika Hakosalo tvåspråkig med sverigefinsk bakgrund. Han är uppvuxen i Eskilstuna där han bodde fram till gymnasiet. Efter sejourer i huvudstadsregionen och Nyland bodde han i Stockholm åtta år innan han flyttade tillbaka till Finland.

– Jag hade inte ens besökt Jakobstad innan jag fick jobb här, efter att först ha bott i Vasa, säger Hakosalo.

Jakobstad

Grundad: 1649

Invånare: 19 466 (juli 2023)

Språk: Svenska 56 procent, finska 34 procent, övriga språk 10 procent

Stadsfullmäktige 2021-2025: SFP 20, SDP 8, KD 4, VF 3, Sannf 2, Gröna 2, Saml 1, C 1, Övriga 2

Skattesats: 21,25

Arbetslöshetsgrad: 9,7 (juli 2023)

Den ekonomiska regionens BNP: 38 385 euro per invånare

Källa: Jakobstads stad, Wikipedia