Det är så mycket som behöver göras men vi har inte pengar, säger välfärdsområdenas chefer. Klagomålet om resursernas bistra knapphet är densamma som hos kommunpamparna.

Precis allt är ändå inte åt fanders. För samtidigt. I Kyrkslätt får kommunens långvariga ledare Tarmo Aarnio 150 000 euro i avgångsvederlag. I Grankulla betalar samhället 50 000 euro för att kommundirektör Christoffer Masar ska stanna kvar.

Länsiväylä 15.12.2022: Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio eroaa – saa 150 000 euron korvauksen
Länsiväylä 15.12.2022: Kauniaisten kaupunginjohtaja saa yli 50 000 euron lisäpalkan, jos pysyy työssään – ”Todella tärkeää, että saamme pidettyä kaupunginjohtajan”

Arvodena är begripliga ur tids- och konkurrensperspektivet. Aarnio har jobbat för Kyrkslätt i ett par årtionden medan Masar sägs ha stor efterfrågan i välfärdsområdena. Nya förluster ska undvikas för det i den riktningen som några av Masars närmaste medarbetare och Grankulla stads viktigaste tjänsteinnehavare drar.

Grankulla, stadsstyrelsens protokoll 12.12.2022: Kaupunginjohtajan sitouttaminen

Gemensam nämnare här är pengar. 

Summorna är stora. Enligt Statistikcentralen tjänar finländarna (median) drygt 3 000 euro i månaden och utifrån det är Aarnios och Masars arvoden furstliga. Skillnaden mellan belöningen för arbetsuppgifter som enligt de toppavlönade är kritiska för ett fungerande samhälle, exempelvis för vårdare och räddningspersonal, och toppjobben i välfärdsområdena och kommunerna är väldigt stor. 

Så vad kan väljarna göra?

Rösta.

Om några månader är det val igen, denna gång riksdagsval. Avståndet mellan Arkadiabacken, kommunerna och välfärdsområdena är kort.