Bästa läsare. En nyhetssajt är aldrig färdig. Vi på Kommuntorget anstränger oss att utveckla innehållet på vår webb och i vår tidning – mer om det längre ner – och, på sikt, själva sajten.

Vi vet en del om hurdant innehåll som intresserar. En titt på statistiken visar till exempel att frågor som har en stark lokal koppling, men som sannolikt säger något mera allmänt om läget ute i kommunerna, lockar till läsning.

När Kimitoöns förra kommundirektör Anneli Pahta förklarade varför hon valde att avgå var det bevisligen något som kändes relevant för fler än bara Kimitoöborna.

Också de uppföljande artiklarna, om hur kommundirektörer tänker när de söker nytt jobb, om hur konflikter mellan folkvalda och tjänstemän kan undvikas, och om hur konsulter ser på förutsättningarna att rekrytera kompetenta personer till topposter i kommunerna, blev flitigt lästa.

Klart är, att frågor som rör ledarskap är centrala för den kommunala vardagen. Det håller vi bakom örat.

När beslutet om nedläggningen av samjouren på Raseborgs sjukhus var i antågande engagerade detta många invånare i regionen. Artiklarna och blogginläggen på Kommuntorgets webb visar, återigen, att en eldfängd frågas regionala prägel inte hindrar den från att väcka ett bredare intresse.

Hur vården ska organiseras är trots allt en av kärnfrågorna i alla kommuner.

Coronaåret har präglat också vårt nyhetsår. Bland de mest lästa inslagen i den här kategorin finns Siv Sandbergs essä om skillnaderna i hur de nordiska länderna hanterat coronapandemin, och varför, och Ålands chefsläkare Olli-Pekka Lehtonens syn på läget i mitten av mars (Lehtonens antagande, att viruset förr eller senare når Åland, visade sig vara korrekt).

De åtgärder som virusutbrottet lett till har gjort kommunernas ekonomi ännu mer ansträngd. Många av våra artiklar i år har tagit upp just den aspekten. Bland dem är de österbottniska kommundirektörernas vädjan till regeringen om kompensationer för inkomstbortfallet en av de mest lästa.

Det lär bli flera sådana nyheter, vare sig vi vill det eller inte.

Språkfrågor är ett givet inslag på en nyhetswebb som koncentrerar sig på tvåspråkiga kommuner. Att det finns en efterfrågan på den typen av nyheter bevisas av den genomslagskraft som artikeln om Marianne Mustajokis forskning hade. Även nyheterna om Språkbarometerns resultat var flitigt lästa.

Sist, men inte minst, kan vi konstatera att våra bloggar intresserar. Bland annat Gustaf Westerholms blogg om kommunikationen i kommunerna, och Karin Ihalainens inlägg om skolgångsbiträden, är ett tecken på detta.

Så långt om vad vi vet. Det finns mycket som vi gärna vill veta mera om, till exempel hurdant betyg ni ger Kommuntorgets sajt och vad ni saknar i vårt nyhetsflöde.

Bakom länken nedan kommer ni till en läsarenkät som tar ungefär fem minuter att fylla i. Med hjälp av enkätens resultat kan vi utveckla innehållet på webben och i Kommuntorget Magasin i den riktning som ni pekar ut för oss.

Vi hoppas att ni deltar i enkäten. Dela också gärna den här kolumnen och tipsa dina bekanta om Kommuntorget.

Tack för uppmärksamheten!

Här hittar du läsarenkäten.