Åland är just nu utan bekräftade fall av corona. Men om epidemin når öriket måste läkare fundera på vart de sänder patienter – till Finland eller Sverige?

På Åland har 26 personer testats för coronaviruset. De 9 provresultat man fått har samtliga varit negativa, och därmed är Åland ett av få landskap som fortfarande är utan bekräftade fall av coronavirus.

Olli-Pekka Lehtonen, chefläkare på Ålands hälso- och sjukvård i Mariehamn, säger att det finns en beredskap, men också orosmoln.

– Vi har fattat beslut om besöksförbud och hur vi hanterar medarbetare på sjukhuset som kommer från Sverige och fastlandet för att begränsa smittrisken. Vi utökar antalet intensivvårdsplatser, och personalsituationen är tämligen bra just nu.

– Skräckscenariot är om vi får smittan till Åland. I Helsingforsregionen har man redan tvingats stänga en hälsocentral, och vi har vår hälsocentral i samma fastighet som sjukhuset.

Lehtonen säger att krisplanen går ut på att utöka kapaciteten, bland annat genom att skapa 120 isoleringsrum. Man har också gjort en personalinventering. Trots det är ÅHS kapacitet begränsad, och det kommer att visa sig om man tvingas vårda många patienter som smittats av coronaviruset.

Då kommer ÅHS att ställas inför frågan: När sänds patienterna till andra sjukhus, och till vilka sjukhus sänds de?

Dagligen sänds patienter till sjukhusen i Åbo och Uppsala i Sverige, säger Lehtonen. De besluten fattas på medicinska grunder, och kommer fortsätta tas också medan beredskapslagen är i kraft.

Men om ÅHS får dokumenterade fall av coronasmittan, och om de fallen blir många, måste patienterna, antingen på grund av medicinska skäl eller på grund av sjukhusets kapacitetsbrist, sändas till Finland eller till Sverige.

I dagsläget ligger det närmare till hands att sända dem till Åbo, säger Lehtonen.

– Vi har öppnat en diskussion med Åbo om att de ska ha den beredskapen. Flygsträckan till Uppsala är kortare, och vi har en stor läkarhelikopter som möjliggör vård ombord, men kapaciteten i Sverige är ansträngd på grund av personalbrist. Jag vet att också i Åbo är kapaciteten för intensivvård pressad men sannolikt är Åbo det första alternativet.

Hotell för att isolera smittade?

På Åland råder samma uppmaning som på övriga håll. De som misstänker sig vara smittade ska stanna hemma. Bara i allvarliga fall ska de uppsöka sjukvård.

Krisplanen går alltså ut på att utöka antalet intensivvårdsplatser. I dagsläget är de bara fyra.

– Men vi ska utöka det antalet betydligt så att de inte blir en bristvara när epidemin kommer.

Du säger när den kommer. Är det alltså en tidsfråga innan den når Åland?

– Det skulle vara tokigt att tänka att den inte kommer. Vi måste vara förberedda. De landskap som ännu inte drabbats har stora glesbygder, men Åland befinner sig mellan två storstäder.

Förutom att utöka kapaciteten för att isolera patienter på sjukhuset finns det också andra planer, säger Lehtonen. En del smittade kan isoleras hemma – och Lehtonen tror att den åländska samhällsstrukturen skapar goda förutsättningar för det – men det kan komma på tal att isolera folk i andra byggnader, till exempel hotell.

– Men det måste fattas beslut om det i så fall, och sjukhuset har trots allt 40 000 kvadratmeter att använda.

Lehtonen att läget på Åland är ”hyfsat nöjaktigt”. Men han påpekar att även om personalsituationen just nu är bra, så måste ÅHS upprätthålla annan verksamhet vid sidan av att klara av en eventuell coronaepidemi.

– Vår tolerans är mycket begränsad. Vi måste klara av olyckor, andra sjukdomar och stå till förfogande för sjötrafiken. Vi kan inte äventyra denna beredskap.