Tillgänglighet hit och tillgänglighet dit, bla bla bla. Har du också fått nog av tillgänglighetsmantrat?

Tillgänglighet i texter innebär att språket är sakligt, klart och begripligt. Texter som är tillgängliga bygger upp demokratin. När du skriver på jobbet lönar det sig att satsa på tillgänglighet också av själviska orsaker: Du sparar tid. Du sparar pengar. Du får fler läsare.

Tillgänglighet i texter är varken något nytt eller märkvärdigt. Kort sagt: Skriv enkla satser och meningar. Välj ord som ligger nära läsarens idévärld. Tjata inte, utan håll dig till ämnet och skriv om det som läsaren behöver veta.

Ett enkelt språk betyder inte att texten måste påminna om en lågstadieuppsats (Det här är en katt. Katten har en lång svans). Tvärtom blir läsbarheten bättre då du använder både huvudsatser och bisatser. Det är bra att visa hur meningar och ärenden hänger ihop med sambandsuttryck, såsom men, fastän, därför att, å andra sidan. Det finns skäl att berätta om det som är viktigast i den första satsen och om saker som stöder det i bisatser. Därtill lönar det sig att placera en övergripande mening i början av stycket, som sammanfattar styckets innehåll.

För att språket ska vara förståeligt krävs det inte heller att man undviker svåra ämnen. Skriv om det du ska skriva om, men kom ihåg att vara konkret. Om du skriver om en daghemsplats ligger ordet plats inom småbarnspedagogiken onödigt långt borta. Termer har förstås sin egen tid och plats, men det går ändå att beskriva det mesta med hjälp av allmänspråket.

De flesta texter på jobbet skrivs för att en klient/kommuninvånare/kollega ska läsa den och förstå vad han eller hon förväntas göra. Hurdana är dina arbetstexter?

Riittas lästips:

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *