Den här bloggtexten handlar om Ellen. En oerhört viktig person som i mina ögon behandlas dåligt av sin arbetsgivare som är kommunen.

Ellen är fullkomligt tvåspråkig och som mamma till två barn har svenska språket och kulturen blivit mycket viktigt för henne eftersom familjen lever sitt liv i en enspråkigt finsk kommun.

Ellen har en gedigen hantverkarutbildning i grunden. Hon har jobbat som privatföretagare och är duktig på att sköta även större projekt om så behövs.

När barnen var små var Ellen aktiv inom den svenska barnverksamheten. Då det blev aktuellt att starta upp ett svenskt gruppfamiljedaghem på orten var det förstås hon som blev tillfrågad av leda verksamheten. Hon hade ju språket, företagsamheten och vanan av att sköta barn.

Så snart Blomstertiden var sjungen blev hon arbetslös.

Ellen lyckades väl med sitt uppdrag och märkte säkert också att hon hade talang. Därför utbildade hon sig så småningom till skolgångsbiträde. Under många års tid var hon anställd som skolgångsbiträde på förmiddagen och som eftisledare på eftermiddagen.

Varje nytt skolår skrev hon skrev nya kontrakt. Och så snart Blomstertiden var sjungen blev hon arbetslös.

Tills kommunen en dag insåg att Ellen har rätt till fast anställning som skolgångsbiträde. Tyvärr hände det samtidigt som alla skolgångsbiträdens kontrakt gjordes om. Det fanns inte längre ett slags kontrakt, utan tre. Lite beroende på arbetstagarnas bakgrund.

Ellen blev, för att få fast anställning, tvungen att skriva på ett kontrakt med 29 timmar i veckan utan kommunens skyldighet att erbjuda sysselsättning under skolornas lov; en vecka på hösten, en vecka under julen, en vecka på våren och tio veckor under sommaren.

Det går att lita på Ellen.

Sammanlagt 13 veckor om året tvångspermitteras alltså Ellen från det jobb hon är utbildad till och mycket lämpad för.

Ellen är lugn, trygg och bestämd. Hon är en mogen kvinna som gärna axlar stort ansvar.

Det går att lita på Ellen.

Som skolgångsbiträde rör hon sig ständigt mellan olika grupper. Hon försöker på ett smidigt sätt passa in i de olika arbetssätt som råder i olika klasser. Ibland är hon med inne på lektionerna och ibland jobbar hon utanför klassrummet tillsammans med en eller flera elever som behöver stöd i något ämne, till exempel engelska, matematik eller modersmål.

Att stödja eleverna handlar oftast om att motivera dem. Att få dem att tro på sig själva. Det är Ellen bra på.

Hon har många andra talanger också som hennes skola har nytta av. Till exempel att sköta skolskjutsarna. Varje dag kontrollerar hon tider, bokar, avbokar och meddelar hemmen om eventuella förändringar. Hon har många samarbetspartner som hon behandlar sakligt och vänligt. Det är en stolthet för henne att skolskjutsarna på hennes skola fungerar väl.

Som hantverkare är det inget problem för Ellen att delta i slöjdundervisningen så att den blir mångsidig och kvalitativ. Inte heller att, när finskaläraren är sjuk, ta hand om hans lektioner.

Hon kokar kaffet på föräldramötena, klär barnen i luciatåget, går sist i ledet på utfärden och sköter om att färdkosten packas in i bussen.

Ellen är alltid ivrig att fortbilda sig! Det spelar ingen roll att dagarna blir långa, hon far gärna iväg på utbildningar som hela skolan sedan drar nytta av.

Hon kokar kaffet på föräldramötena, klär barnen i luciatåget, går sist i ledet på utfärden och sköter om att färdkosten packas in i bussen.

Ellens dagar är långa! Hon är med när skoldagen börjar och slutar. Och sedan, när lärarna går hem startar Ellen sitt andra arbetspass som eftisledare.

Visst erkänner Ellen att hon är trött inland. Helst skulle hon jobba lite mindre men då räcker inte lönen till. Hon har ju barn, hund och hem att ta hand om.

Skolgångsbiträdena är en oerhört viktig resurs i den finska grundskolan.

Ellen är en fiktiv person men hennes arbetssituation är reell. Det finns många Ellen runt om i landet. Jag pratade en gång med en av dem. Och jag lovade henne att någon gång stå upp på barriärerna för skolgångsbiträdenas sak. Idag gör jag det.

Skolgångsbiträdena är en oerhört viktig resurs i den finska grundskolan. Sluta förnedra dem genom ovärdiga avtal och tvångspermitteringar under skolloven. Ge dem goda arbetsförhållanden och ta vara på deras mångsidiga kunnande. Det mår hela grundskolan bra av.