”Vi pratar mest finska i förvaltningen hos oss. När vi köper utbildningar gör vi det på finska, men om ni kan erbjuda exakt det samma på svenska kan vi nog vara intresserade av sådana kurser också.”

Ganska många sade ungefär såhär när vi för några veckor sedan ringde runt och frågade personalansvariga i tvåspråkiga kommuner vilken utbildning de vill ha på svenska nästa höst.

Att fråga kunderna kan vara en ögonöppnare och ofta mer givande än att tro att man själv vet vad de vill.

Kommunförbundet är en tvåspråkig förening. I hela organisationen finns anställda som kan svenska, och ett svenskt team som ofta är första kontakt när man behöver hjälp i kommunerna i Svenskfinland.

Själv är jag inte anställd, jag är egenföretagare, och Kommunförbundet har varit en stor uppdragsgivare för mig i ett par års tid. Jag har jobbat med utbildningsplanering och ansvarat för ledarskapskurser, mest på svenska, en del tvåspråkiga.

Nu har jag fått ett nytt uppdrag av Kommunförbundets ledning: Att ta reda på  vilken verksamhet och service medlemmarna behöver på svenska.

Uppdraget, som direktör Ida Sulin har formulerat, kan sammanfattas i några frågor:

Vad ska Kommunförbundet göra på svenska? Varför? Hur ofta? Hur? Med vem?

Tillvägagångssättet är också klart definierat: Vi utgår inte från Kommunförbundet som organisation, utan från våra kunder, inkluderat finskspråkiga kommuner.

Nu i början av informationsinsamlingen är tratten riktigt bred, vi hoppas få med många av er som jobbar i kommunerna och samkommunerna, eller är förtroendevalda i deras beslutsfattarorgan. I juni arrangerar vi fyra responstillfällen online, där man anonymt svarar på några frågor och har möjlighet att kommentera, dela med sig av erfarenheter, idéer och förslag.

På basis av det ni berättar och tycker går vi sedan djupare med intervjuer, för att i september börja dra ihop materialet för analys.

Därefter är det dags för målsättningsarbetet, som ska resultera i:

  • att den tvåspråkiga verksamheten i förbundet definieras
  • en plan för mätbarhet av den tvåspråkiga verksamheten
  • en plan för kontinuerlig uppdatering av målsättningarna
  • att rollerna för svenska teamet och den övriga verksamheten definieras.

Tyck till om Kommunförbundets tvåspråkighet, välj det responstillfälle som passar dig och anmäl dig!

Anmäl dig här.

Tipsa dina kollegor och medarbetare i din organisation om möjligheten att påverka!

Hör av dig om du vill tala direkt med mig under en kvart så ringer jag upp.