Det är söndag kväll och en ny vecka ska börja imorgon. Sitter och bläddrar igenom mejlen där man debatterar om och hur man ska genomföra måndagskvällens fullmäktigemöte i Esbo.

Det enda viktiga ärendet är egentligen bara att besluta om en ändring av förvaltningsstadgan så att stadsstyrelse och nämnder ska kunna fungera och fatta beslut på distans medelst elektroniska verktyg.

Detta hade inte varit möjligt då jag själv gick i gymnasiet.

Veckan har gått hemma med distansjobb. Iakttagande hur vår gymnasieelev har möjlighet att fortsätta sina studier och delta i undervisning från sitt eget rum här hemma. Detta hade inte varit möjligt då jag själv gick i gymnasiet. Vad hade man gjort då?

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

Runt om i vår egen stad, vårt eget land och på vår egen jord funderar många av oss på elementärt existentiella frågor just nu. Hur ska vi klara vardagen? Hur sköter vi om våra närmaste? Vem kan vi överhuvudtaget sköta om? Hur ser morgondagen ut?

Ändå, vågar jag väl påstå, att vi är bättre rustade för sådana här världsomfattande omvälvningar än då jag var barn. Eller när föräldrarna var det. Eller föräldrarnas föräldrar. Och vi ska fortsätta att göra världen bättre. Om än bara lite. Varje dag.

Hur gör vi då det? Jo, genom att konsekvent och långsiktigt satsa på en gedigen bildning för våra barn och ungdomar. Att vi gjort det i Finland redan hittills är den mest betydande orsaken till att vi står där vi står idag. Rustade för framtidens utmaningar – som ibland kommer överraskande.

Också i Esbo har vi en redan ganska lång historia i satsningar på bildning. Den första skolan i Esbo, Lagstad folkskola, inledde sin verksamhet år 1873 och idag har vi över 30 000 elever i våra skolor. Av dessa är drygt 3 000 elever i våra svenskspråkiga skolor. Förutom att elevantalet har växt har även undervisningen växt och ändrats genom åren.

Bara med den investeringen kan vi garantera att vår värld blir lite bättre – dag för dag.

Men vi står även här inför stora utmaningar inför framtiden. Kommunernas ekonomiska belastning ökar hela tiden – Esbo är inte alls annorlunda – och därmed trycket på att effektivera och minska på kostnader. Men bildningen är en investering. En investering vi måste klara av att ta – och prioritera framöver andra investeringar. Bara med den investeringen kan vi garantera att vår värld blir lite bättre – dag för dag. Medicinsk utveckling, humanistisk utveckling, teknisk utveckling, ekologisk utveckling, ekonomisk utveckling, social utveckling – allt detta grundar sig i att våra barn får en gedigen bildning och att de via den får en positiv framtidstro.

Denna bildning levereras idag av vår fantastiska personal i daghem, grundskolor och gymnasier. Och under vilken press har de inte jobbat. Och alldeles särskilt den senaste veckan, när specialarrangemang fixades till på rekordkort tid. Utan dem ingen bildning, och ingen utveckling av samhället. Det ska vi alla komma ihåg – vid alla bord där beslut fattas – men också vid borden därhemma, genom uppskattande diskussioner.

Söndag kväll. Trots turbulensen där ute ser jag med tillförsikt fram mot en bildad framtid.