I Finland valde vi egna lagstiftare till riksdagen i april och hela Europa väljer lagstiftare till Europaparlamentet i maj.

Riksdagsvalet väcker fortfarande intresse, men EU-valet upplevs ofta som alltför avlägset. I Finland klagar man hela tiden över det låga valdeltagandet, men trots det var det inte möjligt att kombinera den här vårens val. Om valen hade ägt rum samtidigt skulle det säkert ha ökat intresset även för EU-valet. Egentligen är alla val i demokratier viktiga, och därför borde man framhäva deras betydelse och göra det enklare att delta i dem.

Lagar stiftas på många olika nivåer och ibland är det svårt för människor att se var alla lagar har sitt ursprung. Faktum är att även många av Finlands lagar har sin bakgrund i beslut som fattats inom EU. Besluten baserar sig på kompromisser mellan medlemsstaterna i ärenden av de mest varierande slag. Då man stiftar lagar i två lager sker det i stor omfattning.

”Faktum är att även många av Finlands lagar har sin bakgrund i beslut som fattats inom EU.”

Det finns för mycket lagar! På nationell nivå talar man om lagar och förordningar. Utöver dem finns det byråkratiska anvisningar på olika nivåer. Inom EU finns det däremot förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och utlåtanden, beroende på hur bindande bestämmelserna är. Då man på alla sätt vill styra och begränsa människors beteende händer det lätt att det uppstår inflation i bestämmelser. Vissa bestämmelser uppmärksammas inte längre, och man vill inte följa dem. I många länder finns det också olika tolkningar av lagarnas innehåll, och på grund av befolkningsmängden är det också svårare för vissa länder att övervaka att lagarna följs.

I Finland upplever vi att vi är EU:s mönsterelev, och vi både följer och tolkar EU:s regelverk så noga att det rentav skadar oss själva. Så kan det stundvis kännas, men det största bekymret med den enorma mängden bestämmelser är att människor inte längre kan eller vågar använda sunt förnuft. För varje ärende finns det en bestämmelse som man ska handla i enlighet med, och dessutom gärna enligt så strikt tolkning som möjligt för att undvika fel.

Det kvittar inte vem det är som utformar lagarna. Det sägs ofta att en enda invald representant inte kan påverka saker särskilt mycket. Varje representant ökar dock storleken på den egna gruppen och det har redan betydelse. Ju större en riksdagsgrupp eller parlamentsgrupp är desto mer inflytande har den. En enskild riksdagsledamot är mera bunden till gruppdisciplin än en Europaparlamentariker, men gruppens storlek har ändå en avgörande betydelse.

”Spridningen av felaktig information före ett val kan till exempel rikta sig mot hotade värderingar, nationella ideologier, invandring och demokrati.”

Idag påverkas folks röstningsbeteende av många olika saker och aktörer. Det sker hela tiden manipulation och även för en kritisk människa är det ofta svårt att skilja sanning, falsk information och lögn från varandra. Å andra sidan drunknar också sanningen i den stora mängden desinformation, och åsikter blir därmed snedställda. Spridningen av felaktig information före ett val kan till exempel rikta sig mot hotade värderingar, nationella ideologier, invandring och demokrati. Genom felaktig information kan man styra tänkandet och röstningsbeteendet i den riktning man önskar eller i en riktning som skapar oordning i samhället på ett allmänt plan.

Inför Europavalet har man förberett sig på att vissa aktörer försöker störa valet, men resurserna räcker inte till för att man ska kunna hitta all felaktig information. Det finns de som ser den ökade oredan inom EU som en positiv sak för dem själva. Sådana aktörer kan till exempel vara stater utanför EU eller olika typer av EU-kritiska politiska grupperingar.

”EU:s styrka och framtid är beroende av att unionen är enad.”

Det vore viktigt att upplysa människor om vikten av mediekunskap och ett kritiskt synsätt när det kommer till olika informationskällor. Det här är svårt eftersom vi vet att de krafter som utövar manipulation fokuserar på samma kanaler som vi själva använder i vår vardagliga kommunikation. Om valresultatet har påverkats av falsk information betyder det att även valresultatet är falskt, och det leder till en politisk riktning som i grund och botten inte är önskad.

EU:s styrka och framtid är beroende av att unionen är enad. Trots alla de störningar som finns i informationsflödet runt omkring oss och som ställer vår världsbild på ända måste vi komma ihåg att ett enat EU garanterar varje medlemsstat en starkare ställning på global nivå.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *