Jag blir väldigt väl omhändertagen på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Märit Melbe, som jobbar på avdelningen för ekonomi och styrning har ordnat ett arbetsbord åt mig och hon visar mig runt och det är idel glada miner och hjärtliga välkomnande jag möter.

Med nosen mot marken

De nordiska länderna och deras kommuner påminner mycket om varandra. Läs Kristina Wikbergs blogg om jobbet på Kommunförbundets systerorganisationer i Sverige och Norge.

Märit och Jerker Stattin, som leder den internationella verksamheten, är mina ”lokala värdar”. De har ordnat med ett digert program med många möten med intressanta personer.

Mitt första möte är med Monica Aksnes Björklund, som leder kommunikationen inom SKL. Hon berättar att SKL:s kommunikationsavdelning har ett nätverk på ca 30 personer där alla de största städerna är med. Därtill har man handplockat geografiskt intressanta kommuner, men också olika slags  kommuner. Nätverket möts fysiskt två gånger per år.

Monica Aksnes Björklund, som leder kommunikationen inom SKL

SKL administrerar också en stor Facebook-grupp för alla som jobbar med kommunikation i kommunerna. Den är livlig med kommentarer, frågor och svar samt tips och råd. Kurser och konferenser ordnas ca 4-5 st per år.

Är medlemmarna nöjda?

— Kommunsidan är supernöjd, landstingen varierar lite. De stora landstingen är mera kritiska.

Monica berättar om en helt ny verksamhet: ett kontaktcenter där alla telefonsamtal och mejl kommer in via en gemensam kanal för att sedan hitta rätt väg och person i huset.

Många av hennes medarbetare jobbar på det nya kontaktcentret. Under de fyra veckor kontaktcentret har verkat har det hanterat ca 6000 frågor.

Sveriges kommuner- och landsting.

SKL satsar verkligen på kommunikation. Monica har omkring 50 medarbetare på kommunikationsavdelningen. Av dem arbetar visserligen 10 i kontaktcentret, 15 med yttre finansiering av tidsbundna projekt där främst regeringen stöder olika projekt.  De ordinarie medarbetarna är 25. Dessa jobbar med samma frågor som kommunikationsavdelningen på Kommunförbundet dvs. presstjänst, media, sociala kanaler, webb och opinionsbildning (att ta fram budskap och skriva debattartiklar). Kommunikationsenheten stöder de olika avdelningarna på SKL och man jobbar också med olika evenemang som till exempel Almedalsveckans program. 

Vad har förändrats de 13 åren Monica jobbat med kommunikation?  

— Vi har blivit mycket professionellare. Både vi och kommunerna. Nu sitter till exempel kommunikationschefen med i alla ledningsgrupper. Behovet av kommunikation bara växer och kraven på att den ska vara lättförståelig ökar.

Vi måste satsa på digitalisering 

Lena Dahl svarar för all administration inom SKL. Jag är nästan finlandssvensk, säger hon skrattande.

— Min man kommer från Österbotten, ursprungligen från Kovjoki, men numera hörs inte hans muminsvenska lika bra som din. 

Vi reder ut att också min man kommer från Österbotten och konstaterar att världen är liten.

Digitalisering är det viktigaste som SKL arbetar med just nu, säger Lena Dahl. Man kan inte höja kommunalskatten mera och det finns inte nytt folk att rekrytera till skola, vård och omsorg. Därför måste man ta tillvara det nya som digitaliseringen erbjuder för att klara välfärdsuppdraget. Och cheferna måste bli bättre på att tillvarata ny teknik.

— Vi på SKL möter olika kommuners förväntningar genom att ge olika service. Särskilt de små kommunerna behöver hjälp.

Lena Dahl på SKL säger att hon är ”nästan finlandssvensk”.

Jag ber Lena ge konkreta exempel. Hon berättar om Stockholms stad som har tagit fram ett nytt it-system som gör det lätt att snabbt hitta de barn som har läs- och skrivsvårigheter. Det går till så att datorns skärm läser av elevens ögonrörelser och hjälper till att screena dem som behöver hjälp. SKL har nu tagit in systemet och förmedlar det till alla kommuner i landet.

Alla kommuner är med i upphandlingscentralen. Det går till så att SKL har tillsammans med kommuner och landsting (alla är medlemmar) satsat på ett it-bolag, Inera, som jobbar med infrastruktur och som skapat en tjänsteplatform. Inera kan sälja utan att det krävs upphandling.

Ett annat exempel är socialsekreterarna i Trelleborg. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) vill man digitalisera de områden där det råder brist på arbetskraft.

Ett annat exempel är är vårdguiden, som drivs av Inera. Det är fråga om vårdupplysning, man loggar in med sina bankkoder och får personlig vårdupplysning genom att ringa 1177. Man får också svar på nätet på olika frågor. Svaren kan fås på många olika språk.

—  Vet du vilket språk som är populärast bland ungdomar? Jo, persiska. Vi har mängder av iranska ungdomar som frågar om sin kropp, sin hälsa och sex.

 

Utsikt från takterrassen på SKL.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *