Du röstar på en fullmäktigeledamot – inte på en borgmästare. Det här är sak som flummas till av medierna och kanske också partiernas valstrateger just nu. I Helsingfors undrar många väljare därför hur man i valet kan påverka vem som blir borgmästare. Är det Samlingspartiets Jan Vapaavuori eller De grönas Anne Sinnenmäki som man ska rösta på? undrar folk. Tvekampen mellan dessa två förs fram som den enda sanningen. Nu borde journalisterna nog skärpa sig.

Till exempel Helsingin Sanomat har flera gånger låtit läsarna förstå att borgmästaren väljs från det parti som blir det största partiet. Så har politikerna låtit förstå och blivit okritiskt citerade. Eftersom två partier, Samlingspartiet och De gröna, leder gallupmätningarna så blir borgmästarvalet en kamp mellan dessa två partiers borgmästarkandidater. Men så är det inte enligt lagen.

Enligt kommunallagen ska borgmästaren väljas av fullmäktige. För att bli vald krävs minst hälften av rösterna. Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna förrättas ett nytt val mellan de två som fått mest.

Det är alltså en majoritet i fullmäktige som avgör valet, inte det största partiet – såvida det inte ensamt har majoriteten. Det största partiet har ingen juridisk förkörsrätt. Därför är det fel av medierna att låta förstå att det finns ett ”avtal” om att det största partiet ”får” borgmästaren.

Man undrar om vi inte gått på så kallade ”alternativa fakta”  i äkta Trump-anda. Det två största partiernas strateger har ju ett intresse av att se till att det bara är de två som ska synas. Trots att det finns en lång tradition från de stora städerna i Finland att välja stadsdirektör från det största partiet så är det inte juridiskt hållbart om inte majoriteten av fullmäktige stöder beslutet. Majoriteten kan i teorin ju bildas så att det största partiet inte alls är med. Ifall majoriteten i fullmäktige t.ex. vill välja Socialdemokraternas borgmästarkandidat Tuula Haatainen, Vänsterförbundets Paavo Arhinmäki, Svenska folkpartiets Eva Biaudet eller Centerns Laura Kolbe, så blir den personen vald på direkten. Inte ens Helsingfors fullmäktige kan förbigå gällande lagstiftning.

Så låt dig inte bli lurad. Det här är konsumentupplysning i kommunalrätt. Vi väljer nu ledamöter till fullmäktige. Dessa fullmäktigeledamöter väljer sedan en borgmästare. Att låta påskina att vi har ett direkt val av borgmästare är ren och skär bluff.

Läs också: Bluff att borgmästarplatsen automatiskt går till största partiet

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *