För hundra år sedan grundades Finsk kommunaltidskrift. Sedan år 1916 har det i Finland funnits en svenskspråkig tidning som skriver om kommunerna, utgiven av en kommunal centralorganisation. Därför firar vi nu att Kommuntorget fyller 100 år. Fast egentligen är det ju inte så. Kommuntorget i sin moderna skepnad är bara ett och ett halvt år gammalt.

Vår lilla glada uppstickare i mediebranschen har satsat på ett nytt koncept. Vi har börjat trampa upp en ny stig i skogen, som ingen gått längs förut. Det känns som om vi har tagit nya steg mot framtiden. En framtid som tar avstamp i att också Finland fyller hundra år.

Det handlar om det lokala torget. Torget är en symbol för platsen där människor möts. I alla kommuner finns det torg. Kommuntorget har skapat ett digitalt torg som samverkar med sociala medier och som samlar allt som rör kommuner på ett ställe på svenska.

Vi låter nyheter från våra samarbetspartners strömma in på sajten och vi är jätteglada när Svenska Yle, KSF-media, ÅU och Nya Åland får klick på nätet. Idén är att inte producera allt material själv, utan också låta andras jobb få synlighet. Samtidigt koncentrerar vi oss stenhårt på att berätta om kommunen. Det som handlar om livsstil, mat eller mode överlämnar vi åt andra som är bättre på det området.

Idén till Kommuntorget föddes när Finlands Kommuntidning hotades av nedläggning. Orsaken är bekant i dagens medievärld, ett minskat antal prenumerationer och utgivarens, Finlands Kommunförbunds, dåliga ekonomi. Lägg ner blaskan, var högsta ledningens besked eller hitta på något nytt.

Beskedet var smärtsamt. Och det var mycket nära att vår tidning skulle ha fusionerats med en annan tidning. Tanken var att bli ännu större och få ännu mera muskler. Fem före beslutet sa ledningen nej igen! Och motiveringen var uppenbar, nu efteråt sett. Det fanns inget nytänk i förslaget att slå ihop två tidningar och bli en minoritet i en större papperstidning.

Smärta föder nya tankar. Och då föddes idén om Kommuntorget. Idén växte till en gemensam vision om att samla allt som berör kommuner på en plats. Att berätta om kommunen så att folk förstår och att kombinera det kunnandet på kommunens alla områden som finns i Kommunernas hus i Helsingfors med journalistikens verktyg. Kommunförbundet har de bästa experterna på kommunal verksamhet. Vi har jurister, ekonomer, forskare och sakkunniga på en mängd olika områden. Men låt journalisterna, som är proffs på att berätta, vara de som kommunicerar innehållet. Så här tänkte också Kommuntorgets första projektledare, Camilla Berggren, en erfaren journalist med mångårig, gedigen yrkeskunskap. Hon fick fria händer att förverkliga uppdraget. Och då kavlades ärmarna upp och det roliga jobbet kunde börja.

Hur ser då Kommuntorget om hundra år? Vi vet inte hur världen ser ut då. Kommer det överhuvudtaget att finnas kommuner? Eller leder reformerna till att vi till slut har fem jättelandskap som samtidigt är framtidens effektiverade och rationaliserade kommuner?

En sak är emellertid säker. Det lokala kommer alltid att finnas, kanske till och med längre än det nationella. Därför kommer det att behövas en plats ett Kommuntorg  där människorna möts och kommunicerar. Också om hundra år. Det är de stegen vi  tar när vi trampar upp den nya stigen. Kom med oss och fira det lokala!

Länge leve Kommuntorget 100 år!

Läs också:

En tidskrift för det kommunala lifvet

Medarbetare minns: Tidningen ofta hotad – men vi räddade den

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *