”Samma på svenska”

20.5.2016
Bloggar
(2)
Kristina Wikberg
Nu har det hänt igen!
Regeringen har meddelat vilka sjukhus i landet som planeras få fullskalig jourverksamhet och man har gladeligen glömt de svenska behoven. 
Igen kommer förslag av typen ”samma på svenska”. Hur ofta har vi inte hört det uttrycket? Men det fungerar inte så. Man kan inte bara utgå från samma modell som för språkmajoriteten och så – hockus pockus fungerar den på svenska. 

Det är därför det står inskrivet i grundlagen att den svenskspråkiga minoriteten behöver skydd. Det är därför det finns en skild svenskspråkig skolförvaltning. Det är därför det ska göras en språkkonsekvensbedömning innan lagförslag om social- och hälsovården förs vidare. För det är inte detsamma på svenska i Finland som på finska.


Mina barns farmor talar inte ord finska. Om hon blir sjuk så kan hon inte beskriva sina symptom på finska. Hon förstår inte vad växeln säger på det stora sjukhuset som hon ringer till – om de inte talar svenska. Hon har inte heller Internet så att hänvisa henne till några hemsidor på svenska går inte. Och hon har hela sitt liv levt, arbetat och betalat skatt i Finland. 


För hennes och hennes generationer skull ska vi finlandssvenskar nu igen kämpa för att få leva och dö på svenska. Men det gäller också våra barn och vår svenskspråkiga framtid. I min familj har vi alltid talat bara svenska hemma. Det är inte alls klart att mina barn som femåringar hade kunnat beskriva sina sjukdomssymptom på finska, trots att vi bor i huvudstadsregionen.
Jag känner många finlandssvenskar, också här i södra Finland, som klarar sig något så när på finska i vardagslivet, men det är en helt annan sak med kunskapen i finska i en krissituation.

Nu vässas pennorna inför grundlagsutskottets behandling av vårdreformen. I Helsingfors stad pågår en kamp om lika rätt till beredning av skola och dagvård på svenska.
I Åbo kämpar man för att behålla Åbolands sjukhus. I Vasa för att behålla full jour.
I Borgå för att få föda på svenska.
På Kårkulla kämpar man för de handikappade.
I KSF-media för att få hålla sina tidningar.
På Yle för att få sända TV och radio på svenska.
Överallt handlar det om samma sak – det svenska språkets och den svenska kulturens överlevnad. Och det är inte ”samma på svenska”.