Alltför ofta tänker vi svartvitt, antingen ska man göra si eller så, välja det ena eller så det andra. Vi ser motsatsförhållanden som inte finns. Verkligheten är betydligt mer komplex och nyanserad och ger möjlighet att kombinera flera olika synvinklar, även utan att lösningen blir en dålig kompromiss.

Verkligheten i skolan är mer mångfacetterad och ger mer möjligheter. I tidningen Opettaja, som publicerades 14.1.2016, presenteras projektet Coding Together, ett utbildningssamarbete som kandiderar för att komma med i Saku Tuominens hundrED-projekt, som har ambitionen att bli världens största skolutvecklingsprojekt.

I Coding Together lär sig elever i en finsk och en svensk skola i Grankulla och elever i en skola I USA kodning tillsammans. De kommunicerar på svenska, finska och engelska och lär sig dessutom kodning. De löser t.ex. olika problem tillsammans  på en gemensam digital plattform och de bygger robotar. I går besökte jag den finska Mäntymäkiskolan, där eleverna var fullt upptagna med att formulera olika frågor på svenska, för om två veckor ska de till den svenska Granhultsskolan och träffa de svenska eleverna i projektet. När jag senare samma dag besökte Granhultsskolan berättades det genast om förväntningarna på de finska elevernas besök. Läraren i den finska skolan berättade att skolan i USA redan byggt en robot som de skickat på posten till Finland. Det var tydligt att alla parter är mycket ivriga.

I ett tidigare projekt, Aquanauts, jobbade samma finska skola med en skola i USA, men då handlade det om att studera fenomen som har med vatten att göra. Observationer och analyser samlades på den digitala plattformen. Samarbetet fungerade fint trots tidsskillnaden och i slutet av projektet samlades eleverna i en gemensam kvällsskola i realtid. Erfarenheterna var så goda att lärarna tyckte att de kan ta in tvåspråkighet (finska/svenska) som ett ytterligare element i ett samprojekt med en skola på andra sidan jordklotet.

Med öppet sinnelag och med hjälp av de möjligheter digitaliseringen och de nya läroplanerna ger behöver vi inte alltid ställa olika ämnen mot varandra. Istället kan vi i skolan arbeta med fenomen och ämnesövergripande helheter, som är motiverande och som motsvarar verkligheten utanför skolan och framtidens kompetensbehov. Vi behöver inte välja mellan svart eller vitt, vi kan välja hela paletten!

Läs mer om projektet i tidningen Opettaja (s. 6): http://content.opettaja.fi/epaper/20160115/

Eller på Grankullas lärmiljösida: http://kokohelagrani.fi/project/aquanauts-coding-together/

Och här info om HundrED: https://hundred.fi/fi

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *