För ett par veckor sedan hade jag förmånen att äta middag med Richard Gerver, en brittisk skolutvecklare, som var Hillary Clintons utbildningsrådgivare i presidentkampanjen. Gerver har jobbat med skolor i Londons problemområden, skolor som myndigheterna tänkt dra in för att de hade så dåliga resultat. Gerver lyckades vända utvecklingen.richardgerver

Så vad gjorde han?

Egentligen är det enkelt, säger han, se eleven! Utgå från att alla elever kan lära sig. Gör det inte komplicerat, det är inte systemet, läroplanen eller bedömningen det handlar om, utan det handlar om att ge alla barn tron på sig själv, att ge alla barn drömmar om framtiden. Och viktigare än att förändra lärarna är att förändra eleverna och samhället omkring. Rektorer och lärare kan byta skola, men om samhället omkring skolan ställer krav på skolan, krav om att eleven motiverad ska gå till skolan och vilja lära sig, då hålls också skolan på en god nivå. Liksom man säger i Afrika, it takes a whole village to raise a child.

Gerver menar naturligtvis inte att läroplanen inte skulle vara viktig, utan att vi inte får glömma fokus. Han sätter eleven i fokus, liksom vi gör i Finland, men intressant nog lyfter han också kraftigt fram samhället omkring.

Gerver önskade givetvis att Clinton skulle vinna presidentkampanjen, framför allt för att hon har ett bra skolutvecklingsprogram och för att hon har en genuin vilja att utveckla framför allt grundskolorna i USA, sade han. Med facit på hand kan man konstatera att det antagligen är just precis vad USA skulle behöva. Vi behöver i alla länder barn som lär sig och vi behöver bildning. Och vi behöver framför allt samhällen där alla barn lär sig.

Vi hade vår vänortskommun Danderyd från Sverige på besök i Grankulla för tre veckor sedan. Våra gäster var fascinerade av att vi talar om bildning i Finland, att vi i de finländska kommunerna har en bildningssektor och en bildningsdirektör. Och det mest positiva med regionalförvaltningsreformen är väl just detta att fokus på bildningen blir ännu större i framtidens kommuner, de blir bildningskommuner. Bildning är ett fint begrepp som innehåller så mycket mer än bara skola. I de nya bildningskommunerna kommer fokus också att ligga på livskraft, välbefinnande och delaktighet, och alla dessa tre begrepp har en viktig koppling till utbildning och bildning.

En kanadensisk OECD-rapport har till exempel visat att det finns ett samband mellan goda skolresultat och ett gott liv. Om vi har barn som trivs och lär sig i skolan får vi ett bra samhälle som karaktäriseras av livskraft, välbefinnande och delaktighet och av bildning i bred bemärkelse. Det är vad världen behöver!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *