Pekplattor i daghem handlar inte om teknik egentligen, utan om att bemöta barnet. Men samtidigt är det just tekniken som kan bli en tröskelfråga i anammandet av nya arbetssätt inom småbarnsfostran, eftersom de som jobbar med barn sällan är bekväma med att använda pekplattor och liknande utrustning.

Barn kan naturligtvis leka utan pekplattor också
Barn kan naturligtvis leka utan pekplattor också, men en viktig erfarenhet från vårt utvecklingsarbete är att pekplattor inom småbarnsfostran inte innebär att barnen bara sitter bakom skärmar och leker mindre.

För tre år sedan fanns det inga pekplattor i daghemmen i Grankulla. Nu har alla tagit dem i bruk, men på olika sätt. Så småningom ger det här mångfald i verksamheten.

Det känns som att utvecklingen skett nästan av sig själv, men så är det förstås inte. Vi signalerade tydligt att nu börjar vi jobba med nya arbetssätt som digitaliseringen möjliggör, men utan tvång. Vi erbjöd samtidigt stödet av en lärmiljöutvecklare som arbetar med bildningens alla enheter, skolor, daghem och enheter inom kultur- och fritidstjänsterna. Utvecklingsnätverket VKK Metro var också ett stöd i utvecklingen av pekplattors användning i leken.  De som ville fick en pekplatta, som de i lugn och ro fick lära känna. Så småningom kom idéerna och personalen började testa olika arbetssätt. Lärmiljöutvecklaren fanns med som stöd. Snabbt spridde sig viljan att testa och utveckla.

Bildningen ordnar två gånger i året en nätverksträff för en grupp som representerar 10 % av personalen och alla enheter inom bildningssektorn. Vi tar del av varandras erfarenheter av digitalisering i olika former, får nya impulser och testar under lekfulla former nya verktyg. Bildningen har också i egen regi ordnat workshops där man får lära sig använda olika verktyg. Som bildningsdirektör blir man glad när man märker att personalen i olika enheter lånar utrustning av varandra, lär sig av varandra och delar med sig av erfarenheter. Det är nämligen gratis, men skapar mening, mervärde och en gemensam riktning.

En pekplatta är ingen dyr investering (man kan komma långt med bara en) och den öppnar dörrar till många nya arbetssätt som främjar både kommunikationen inom personalen, med föräldrarna och barnens lek.

Här länk till en artikel som ger exempel på hur vi använt pekplattor i våra daghem.  Det viktiga är inte tekniken, utan hur vi bemöter barnet!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *