Heidi Backman

Heidi Backman

Bildningsdirektör i Grankulla. Jobbar med både svensk- och finskspråkig utbildning och dagvård, med kultur och fritidsverksamhet. Bakgrund som mångsysslare i ledande ställning inom svenskspråkig utbildning på nationell nivå.