Vill du hjälpa flyktingarna? Ge dem i så fall jobb! Få känner till att också asylsökande som äger ett pass har rätt att arbeta efter tre månader i landet.

Om du inte hittar inhemsk arbetskraft: ta kontakt med en förläggning i din närhet och hör dig för vilka yrken som finns representerade där. Många av till exempel irakierna och syrierna är utbildade människor men hugger säkert i med olika jobb hellre än att sitta och vänta.

Jag tror också att människor helst köper sina kläder och sin mat själva i mån av möjlighet. Så skulle jag också resonera om jag hörde till dem.

Oberoende av vad vi tycker har folkvandringen också till Europas norra delar börjat. Och den kommer knappast att avta vid årsskiftet. Varför inte då göra det bästa av saken och ta emot de människor som vill flytta till och bo i Finland, integrera dem så att vi får en ny generation arbetstagare som kan hjälpa till att svänga på vår ofördelaktiga ålderspyramid.

Då känns det märkligt att så många säger nej till kvoter för kommunerna. Oberoende vad kommunerna anser kommer de nya invånarna. Men endast 88 av landets kommuner har insett situationen och gjort avtal med NMT-centralerna om så kallade kommunplatser och statligt stöd. En annan fråga är att staten måste höja på kommunstödet, i dag räcker det inte till de utgifter kommunerna har.

Hela diskussionen om tvång för kommunerna är nonsens. Det handlar om huruvida kommunerna ser till att dra nytta av de pengar man kan få för nya invånare och satsa på integrering. En person som fått uppbehållstillstånd är fri att flytta vart som helst i landet. En ny invånare kan inte köras bort från en kommun. Kanske vi till och med kommer till en sådan situation att kommuner med sjunkande invånarantal får börja locka till sig nya invånare

-Ta vara på den här möjligheten och vänd på situationen så att det blir en positiv sak att få flera invånare, säger biträdande stadsdirektör Pekka Sauri (grön), till exempel.

Det är också nyttigt att ta sig en titt västerut där en riksdagsmajoritet nu är för kommunkvoter och där man talar om de nyanlända. Ordval innehåller så mycket symbolik.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *