Nu gäller det att inte slira. Nu ska vi akta oss för att tumma på de grundläggande rättigheter och skyldigheter som hela den västerländska demokratin bygger på. Nu handlar det om mänskliga rättigheter, parlamentarism, internationella överenskommelser som rätten att söka asyl.

Det handlar också om rättsväsendet; ingen är skyldig förrän hen är dömd.

President Sauli Niinistös tal vid riksmötets högtidliga öppnande var problematiskt. Niinistö sade bland annat att Finland och Europa inte klarar av en ytterligare folkvandring. Och att den som vill göra gott i själva verket gör illa. Presidentens tal lämnade många ledamöter i Finlands riksdag i förvirring. De är inte ensamma om den känslan. Min fråga är: på vilket sätt klarar Finland inte av situationen. På vilket sätt har ditt och mitt liv blivit sämre sedan i höst på grund av flyktingarna?

Om presidenten anser att EU-konstruktionen och de internationella avtalen inte håller för påfrestning, då måste han säga det rent ut. Helst i dialog med sina kolleger. Risken är stor att Niinistö får väldigt liten förståelse. Finland hör till de länder som klarat av och skött flyktingfrågan bäst.

Kanske var EU:s öppna gränser en utopi som måste omvärderas. Men, de här frågorna är för stora för att utan analys behandlas i ett tal till parlamentet och hela befolkningen.

Det är självklart att vi ska ta itu med kriminella ligor och aktiv rysk skjuts till gränsen. Vi ska pröva varje asylsökande. Men – vad är problemet? Detta görs ju redan i dag.

Personligen är jag betydligt mera orolig över många finländares beteende. Jag är orolig över hur enkelt man glömmer de värderingar som gör vårt land till ett så bra land. I ett läge då grupper öppet börjar sprida rasistisk och främlingsfientlig propaganda och vill skydda kvinnor och barn mot flyktingar gäller de att hålla tungan rätt i mun. Det gäller att tala mycket tydligt och inte hälla bensin på elden.

Mot fördomar, okunskap, lögner och urbana legender hjälper inget annat än upplysning. Ju mindre vi vet om historien, ju mindre vi kan analysera vår värld, desto lättare offer är vi för populistiska utfall som så småningom tas för “sanningar”.

Nu gäller det att inte ge upp. Alla de hundratals människor i Finland, myndigheter, tredje sektorn och privatpersoner som med eget jobb eller pengar bidragit till att vi inte har kaos i Finland har rätt. Vi har kraft och kunskap i Finland.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *