De första reaktionerna på regeringsprogrammet är att både kommunernas värld och Kommunförbundets värld kommer att ändras radikalt. Kanske det blir lite mera som i Sverige, en kommunsektor med landsting och ett kommunförbund som heter Finlands Kommuner och landsting. Förutom kommunal-, president- och EU-val, får vi nu ännu ett femte val: regionval. Vet vanligt folk snart mera vem som bestämmer om vad?

En liten delegation från Finland besöker som bäst Bryssel och har träffat kommissionär Katainens högra hand, kabinettchef Juho Romakkaniemi. Han beskriver situationen Finland som så här: botten är nådd. Finland ligger sämst till i EU tillsammans med Grekland, Cypern och Kroatinen. Alla de andra är på väg upp. Om inte Sipiläs program övertygar så kommer kommissionen i juni att ta i med hårdhandskarna.

Sipiläs ekonomiska politik övertygar. Man kommer att lyckas lösa de ekonomiska problemen och få Finland upp på fötter igen. Däremot är jag inte så övertygad om hur de nya administrativa regionerna som skall ta hand om social- och hälsovården verkligen lyckas. Kanske det ändå skulle ha varit bättre med färre och starkare primärkommuner på frivillig väg?

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *