I ett tidigare inlägg diskuterade jag om framtidens utbildning och hur man resonerar kring det. I och med att utbildningsfrågor är mångfasetterade och otroligt intressanta (åtminstone enligt mig), tänker jag fortsätta på samma tema och rikta blicken mot EU och mera specifikt Europeiska kommissionen och deras syn på utbildningsfrågor.

De tidigare kommissionerna har haft långa listor med lagförslag som de planerat att genomföra under sin mandatperiod.  Men sedan förra hösten, då Junckers kommission tog över, blev enskilda lagförslag delar av större helheter, s.k. lagpaket. När man granskar kommissionens arbetsprogram för år 2015 kan man notera att det inte finns ett enda lagpaket som är rent utbildningspolitisk.

Vad betyder det då, är det så att kommissionen inte överhuvudtaget kommer att arbeta med utbildningsfrågor?

Saken är kanske inte så svart-vit, utan idag ser man att enskilda utbildningsfrågor är inbakade i större lagpaketen och har på så sätt en annan roll. Utbildningsfrågorna blir som vargar i fårdräkter- de finns med, men de smälter in bland mängden. Detta innebär också att det vid första anblick kan vara svårt att finna utbildningsfrågor i arbetsprogrammet, men närmare granskat så finns det många viktiga utbildningsfrågor.

Några av de frågor som finns med i kommissionens arbetsprogram som även kan ses som utbildningsfrågor är sysselsättning och skapandet av arbetstillfällen:

  • Kommissionen ser utbildningen som ett sätt att främja sysselsättningen och fokuserar därför på att anpassa utbildningen just till att främja sysselsättningen.
  • Man lägger också resurser på att det livslånga lärandet.  Det ska finnas möjligheter att utbilda sig på nytt när arbetsmarknaden förändras.
  • På tapeten är också frågan om entreprenörskap. För att Europas befolkning ska kunna hitta arbete och inte vara sysslolösa, ska de kunna skapa arbetstillfällena själv. Därför ser man det som viktigt att främja kunskaperna i entreprenörskap och även inkludera det i utbildningen.

Den digitala inremarknaden hör också till de stora lagpaket som kommissionen arbetar med. Också i detta lagpaket kan man se utbildningsfrågor dyka upp:

  • Exempel på detta är bland annat upphovsrätt. När den digitala agendan utvecklas, även när det kommer till utbildningsfrågor, måste det finnas en klar lagstiftning för hur man ska gå tillväga med rättigheterna. Önskan är att upphovsrätten skulle vara lika i alla länder, på så sätt skulle man underlätta tillgången till all slags information. Mycket av det material som används i utbildningen idag är i digitalform och då är det bra att se upp hur man använder sig av det.
  • Den digitala inremarknaden kan även påverka utbildningen på så sätt, att verksamheten blir allt mer digitaliserad.

Dessa två lagpaket var bara ett exempel på att det dyker upp många olika utbildningsfrågor inom större helheter. Man måste bara försöka hitta utbildningsfrågorna i EU och försöka tolka dem hur de kunde påverka utbildningen i Finland. Alltså måste man hitta vargarna bland fåren.

Med denna påsk- inspirerade metafor vill jag passa på att önska er alla en riktigt Glad Påsk!

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *