Sieppaa Europeiska ungdomsveckan firades mellan den 27 april och 10 maj. Runtomkring i Europa ordnades det olika evenemang riktade till ungdomar. Här i Bryssel syntes det bland annat genom att öppningen utanför Europaparlamentet, även kallat ”Spinelli öppningen” omvandlades till en samlingsplats för unga med utställningar, tält för debatter och en stor scen.

Jag deltog på ett debatt tillfälle om ungdomarnas ställning i Europas städer, som gick under namnet Youth and the city!. Städerna, och även kommunerna, har en central roll i att främja ungas engagemang, framtida utveckling och välmående. Detta kräver också att man satsar tillräckliga resurser på ungdomarna.  Idag arbetar många städer med att skapa ungdomsvänliga miljöer och varje år väljs en stad i Europa till den bästa ungdomsstaden (EYC, European youth city).

En stor utmaning i att skapa ungdomsvänliga miljöer är samhället har förändrats så mycket under de senaste 10 åren. Idag fungerar samhället snabbt och de flesta medborgarna har tillgång till en mängd information som gör att de kan påverka sin vardag mycket lättare. Dessutom ser kommunikationen mycket annorlunda ut idag.

Malcolm Byrne, talesperson för ungdomar i kongressen för lokala och regional aktörer (CoE), försökte illustrera samhällets gång med hjälp av Andy Warhol, Carl Marx, Mark Zuckenberg och Ronald Reagan.

Illustrationen var som följande:

Andy Warhol sade att vi människor får 15 minuter av publicitet. ”Fifteen minutes of fame”. Men i dagens samhälle får vi ännu mindre publicitet än det, eftersom allt fungerar så snabbt. Samtidigt har proletariatet lärt sig att använda sig av de verktyg som finns, utgående från Carl Marx tankar. Detta igen innebär att nästan alla medborgare idag har möjligheten att skapa och påverka samhällsmekanismerna. De nya samhällsmekanismer, som exempelvis Mark Zuckenbergs- Facebook, gör att vi engagerar oss på ett nytt sätt i olika frågor. Men samtidigt som de nya samhällsmekanismerna engagerar, måste vi lära oss att bemästra nya kommunikationssätt som kommer från Ronald Reagans tankar.

WP_20150506_001
Seminariet hölls i ett sirkustält, där inspirationen flödade.

Men hur ska man då i en stad eller kommun kunna beakta det snabbt förändrande samhället och dess utmaningar, då man skapar ungdomsvänliga miljöer?

Det första skulle vara att inse ungdomars potential och involvera dem i utvecklandet av närmiljön. Detta kan man bland annat göra genom att skapa ungdomsfullmäktigen, (vilket vi redan har i Finlands kommuner), genom att ge ungdomar mera beslutanderätt i ekonomiska frågor, och att höra dem i frågor som är viktiga, exempelvis i planeringen av omgivningen.  Dessutom borde man i städerna och kommunerna utnyttja sig mera av den teknik som finns idag.

Utöver mina få förslag finns det mycket att göra, fantasin är bara gränsen. Huvudsaken är att vi unga involveras!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *