Det är viktigt som medborgare att man har en röst. Ännu viktigare är det att man upplever att ens röst blir hörd. Detta sade Europeiska Unionens ombudsman Emily O´Reilly under ett seminarium om EU-medborgarinitiativet den 13 april.

I de finländska kommunerna har man varit bra på att lyssna på medborgarnas åsikter och har skapat system för att göra hörandet så smidigt och rättvist som möjligt. Sedan år 1976 har kommuninvånarna haft möjligheten att göra invånarinitiativ. Invånarinitiativen är skriftliga initiativ, skrivna av en eller flera kommuninvånarer, som behandlas i fullmäktige inom sex månader. Initiativen bör omfatta sådan verksamhet som kommunerna ansvara för.  När initiativet har behandlats har kommunerna skyldighet att meddela åt initiativtagaren hur initiativet har framskridit.

Nationella medborgarinitiativ har man kunnat initiera sedan år 2012, alltså 36 år efter de kommunala medborgarinitiativen. De nationella initiativen har dock haft en bra genomslagskraft och mobiliserat tusentals finländare att ta ställning till olika frågor, som könsjämlikt äktenskap, pälsfarming och skolsvenska. Systemet har ansetts vara fungerande och har samtidigt ökat det demokratiska påverkandet i landet.

På EU-nivå finns också möjligheten till likanande initiativ sedan år 2012. EU- medborgarinitiativen är ett sätt för medborgarna att föreslå lagförändringar till Kommissionen. Medborgarinitiativen måste få stöd av åtminstone en miljon invånare från minst sju länder, och dessutom krävs det ett minimiantal underskrifter från respektive medlemsländer. Initiativ kan man göra i ärenden som Kommissionen har befogenheter att göra lagförslag i ex. miljö, jordbruk eller folkhälsa. Ett förslag som har gått igenom, är att vatten ska anses som en grundrättighet och alla medborgare ska ha tillgång till det.

20150417_144430I Bryssel uppmärksammade man för tredje gången EU- medborgarinitiativsdagen, genom att ordna ett seminarium. Under dagen diskuterade man två utvärderingar, gjorda av ombudmannen och Kommissionen, om hur bra medborgarinitiativet har fungerat. För tillfället fungerar medborgarinitiativet inte på ett optimalt sätt, även om man ser instrumentet i sig som mycket viktig, och vill främja den.

Men vad är det då man kunde göra för att förbättra EU-medborgarinitiativet? Det centrala som fördes fram under seminariet var kommunikation. Dels måste medvetenheten om EU-medborgarinitiativet bli större, dels måste man förbättra ansökningssystemet och dels så måste dialogen mellan Kommissionen och medborgarna bli bättre. Men kärnan i det hela, som ombudsmannen O’Reilly sade, är att någon lyssnar på den kommunikation man vill förmedla.

Inför det stundande riksdagsvalet kan man fråga sig hur bra medborgarnas, och framförallt kommunernas röst kommer att bli hörd. Även här i Bryssel väntar vi med spänning på söndagens val!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *