Den digitala inremarknaden, som tidigare gick under benämningen digitala agendan, är en av Europeiska kommissionens prioriteter under 2015. Detta innebär att diskussionen om digitala lösningar är på tapeten i EU och Bryssel.  Men för att kunna skapa nya digitala lösningar måste man ha en adekvat infrastruktur för det. Bredband är dataförbindelse som möjliggör att man kommer åt informationsinnehållet i datanätet och år 2020 ska alla européer ha tillgång till bredbandsabonnemang på minst 30 Mbit/s.

Under mina första veckor i Bryssel hade jag möjligheten att delta på ett seminarium ordnat i den svenska permanenta representationen om fiber, ett slags bredband, och dess påverkan på innovationer och uteveckling i Sverige. I EU har Sverige ett av de lägsta prisen på bredband och ca 50 procent av befolkningen har tillgången till optisk fiber, alltså snabbt bredband. Tillgången till snabbt och fungerande bredband har skapat förutsättningar till nya möjligheter och innovationer.

Siffrorna i Finland, angående bredband, visar också en positiv trend. Enligt Kommunikationsverket har tillgången till snabba mobilbredbandsabonnemang förbättras med ca 12 procent under 2014. Under mars månad lyfte Finlands utbildnings- och kommunikationsministern Kiuru också upp vikten av ha tillgång till bredband överallt i Finland, även på landsbyggden.11042010(010)

Men vad talas det då om i Bryssel angående den digitala agendan?

Bland annat diskuteras det om att de nya digitala lösningarna skulle skapa nya arbetstillfällen, skapa innovationer och revolutionera många sektorers verksamhet. Detta igen skulle främja verksamheten i de Europeiska länderna och förbättra deras ekonomi.

M-health, alltså mobilhälsa, är ett exempel på de innovationer som man ser som ett framsteg i främjandet av digitala lösningar i äldreomsorgen. M-health omfattar allmänna hälso- och sjukvårdsmetoder där man använder mobilutrustning samt olika applikationer, alltså ”appar” för att nå goda vårdresultat. Genom att använda M-health på sin mobila apparatur kan man exempelvis få personlig rådgivning och påminnelser om ens hälsa eller mäta diverse hälsofaktorer som blodtryck eller hjärtfrekvens.

Ett konkret exempel som man kan lyfta upp är äldreomsorgen. I och med den demografiska förändringen i Europa har man under de senaste åren i EU gjorts satsningar för att skapa projekt som främjar de äldres vardag.

Även Kommunförbundets Europeiska takorganisation CEMR är med i arbetet i att främja åldringsvänliga lösningar, digitala och icke digitala, till exempel genom nätverket Age friendly environments. På följande länk kan man läsa mera om CEMR:s projekt för en åldringsvänlig miljö.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *