[Amy Rönnberg] I mina biämnesstudier i offentlig förvaltning har vi ofta talat om socialt kapital. Socialt kapital sägs ha en hälsofrämjande effekt, enligt WHO är ju definitionen på en god hälsa inte bara fysisk och psykisk utan också social.

Det betyder att de sociala kontakter man knyter är en bidragande faktor till hur man mår. Jag tror man bara behöver tänka på sin familj, vänner eller kolleger för att (förhoppningsvis) få en positiv känsla och känna att man har ett stödnätverk. Det gör åtminstone jag.

Utöver de hälsofrämjande effekterna främjar det sociala kapitalet också ett aktivt medborgerskap. Ett aktivt medborgerskap är viktigt ur en samhällelig synvinkel och kan påverka i väldigt hög grad exempelvis hur en kommun ser ut. Tänk bara på de tusentals föreningar som finns och vilken samhällelig nytta de åstadkommer. Vi vet alla också vad ”talkkoanda” är, hur man kanske hjälper grannen att skotta snö eller tillsammans med grannskapet förbättrar vägen till sommarstugorna.

2015-02-bryssel-facebook-sociala-kontakter

Men hur är det då att lämna sitt sociala nätverk, och lägga på is det aktiva medborgerskap man har hållit på med? Under min tid i Bryssel, och egentligen redan innan jag kom hit, kände jag att det aktiva medborgerskapet och sociala kontakterna inte försvann utan fick en ny form. Nämligen via Facebook.

Man kunde nästan kalla Facebook det moderna medborgerskapet. Man hittar ett antal grupper som ligger i ens intresseområde och kan diskutera med liksinnade för att utveckla sådant man brinner för.

Även här i Bryssel finns det olika grupper för finländare, svenskar och andra nordbor för att kunna diskutera med. För mig var detta den första inkörningsporten till mitt Bryssel- liv, jag hittade mitt boende via en grupp, jag skrev med sociala kontakter och fick en massa råd av bekanta och via de olika grupperna.

Så även om jag är ca 1700 km ifrån Finland kan jag fortfarande vara en aktiv medborgare tack vare digitalisering!

 

AMY RÖNNBERG
Praktikant på Kommunförbundets Brysselkontor

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *