Hur mycket visste du om kommuner när du gick på gymnasiet? Eller hur intresserad var du av Europeiska unionen?

Jag kan åtminstone ärligt säga att jag visste lite, endast det jag läst i någon enstaka bok och dessutom var jag fruktansvärt obrydd.

Så var inte fallet med Nike Hansén och Ellinor Haapala som besökte Brysselkontoret under vecka åtta. Nike och Ellinor var i Bryssel under en veckas tid för att utföra sin praoperiod från Kronoby gymnasium.

När vi först började diskutera vad kommuner är och vad de gör verkade tjejerna tveksamma. Men efter att benat i saken kom det fram att kommunerna var mer bekanta för dem än vad de hade trott. Dels för att diskussionen i Österbotten gått het om kommunsammanslagningar och dels för att deras bekanta och släktingar varit aktiva i det kommunala beslutsfattandet. Vi konstaterade att man egentligen kunde säga att Finland är uppbyggt av diverse kommuner.

När det kom till EU-frågor började Ellinor och Nike se realiteten att EU verkligen påverkar den vardag vi lever i. Enligt dem borde alla gymnasieelever få komma till Bryssel för att se EU-maskineriet.

Kommunförbundet får regelbundet olika slags besök på Brysselkontoret. Det kan handla om att diskutera aktuella ärenden, att få information om Kommunförbundets verksamhet i Bryssel eller bara att komma på en informell träff. En väsentlig sak i dessa möten är intresset som finns för att förstå varandras synpunkter. En bidragande faktor till detta är informationsutbytet.

Ellinor och Nike fick en del information om kommunerna och den kommunala intressebevakningen i Bryssel. Förhoppningsvis kommer de att ha nytta av det i framtiden. Jag fick å min sida se entusiasmen och den kunskap som de har, liksom deras framtidsförhoppningar.

Om jag i gymnasiet ens hade haft en bråkdel av det intresse som Ellinor och Nike har, så skulle jag vara dubbelt så klok idag. Men å andra sidan lär man sig så länge man lever!

bryssel

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *