[Amy Rönnberg] För tre veckor sedan landade jag i Bryssel för att påbörja min praktik på Finlands Kommunförbund. Att komma in i en ny omgivning och samhälle är alltid en ögonöppnare för saker i ens egen vardag. Ofta blir man så bekväm att man inte lägger märke till de små detaljerna utan skapar sig vissa mönster och rutiner.  

Samma sak gäller också när man börjar på en ny arbetsplats. Det finns alltid en massa detaljer som man lägger märke till och som känns spännande och intressanta. Efter en tid blir allt det nya vardag och man fortsätter att följa de banor man har blivit van med.

Vi här på Kommunförbundets Brysselkontor jobbar i hjärtat av Europeiska Unionen med intressebevakning av kommunala ärenden. Kontoret har funnits här sedan 1992, alltså i över 20 år. Under denna tid har det funnits många aktiva, engagerade personer som har byggt upp verksamheten till vad den är idag. Idag är vi en del av ett större sammanhang exempelvis genom CEMR (Council of European Municipalities eller ELAN (European local Authorities Network). En annan viktigt bit i Kommunförbundets Bryssel sammanhang är Europas kommunhus på Square de Meeus 1. I år har vi varit nio år i byggnaden och fortsätter att vara här i tolv år till. Tillsammans med de andra kontoren på tredje och fjärde våningen arbetar vi tätt för kommunernas bästa.

Foto: Jari Seppälä, Kommunförbundet När jag för första gången steg in i Europas kommunhus, lade jag märke till saker som mina kolleger Heli och Henrik knappas har lagt märke till på flera år, som helt enkelt är vardag för dem. Tillsammans med de Danska kollegerna som arbetar för Danska regioner och kommuner talar vi engelska för att undvika misstag i kommunikationen. Våra Lettiska kolleger har en hel hylla med broschyrer utanför sitt kontor medan Skotterna har en stor flagga utanför sin dörr. Från Norges kontor har en kollega med sig nu och då en liten hund som är avsedd för att jaga lunnefåglar. Ja, det finns många små detaljer som jag lade märke till.

Men det viktigaste och någonting jag hoppas på att blir en vardag är förståelsen av EU och hur dess organ fungerar. För att kunna arbeta med kommunal intressebevakning här i Bryssel måste man förstå sig på de olika komplexa system som finns. Det är viktigt att veta varifrån man kan få information, vem man ska kontakta i olika frågor eller bara veta när något organs verksamhet inte påverkar det kommunala.

infopiste_Bryssel140401 Så småningom börjar jag skilja på Europeiskarådet och Europarådet. Samt regionkommitteens utskott och Europa parlamentets utskott. Medan min kollega Heli kan räkna upp alla utskott och vet deras förkortningar och Henrik kan ekonomiska terminologin. Ja, jag har en lång väg att gå, men tillsammans med de främsta EU sakkunniga ska det väl inte vara så svårt!

 

AMY RÖNNBERG
Praktikant på Kommunförbundets Brysselkontor

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *