Kommunförbundet övergår till video- och distansmöten fram till slutet av april. Även personalen rekommenderas arbeta på distrans.

För att undvika spridningen av coronavisurset genomförs möten under perioden 16.3–30.4.2020 arrangerade av Kommunförbundet  i regel som video- och distansmöten.  Möten med fler än tio deltagare, där även utomstående deltar  hålls som video- och distansmöten, flyttas eller avlyses.

Tillställningar som Kommunförbundet arrangerar tillsammans med andra organisationer bedöms tillsammans med arrangörerna. Rekommendationen är att tillställningarna ska hållas på distans.

Möten med färre än tio deltagare bedöms från fall till fall tillsammans med deltagarna.

Kommunförbundarna jobbar på distans

Kommunförbundet har rekommenderat sin personal att arbeta på distans under tiden 16.3.–30.4.2020, i fall fysisk närvaro inte är absolut nödvändig.

– Personalen arbetar som vanligt, om än på distans, säger Ida Sulin, direktör för svenska och interntionella frågor.

Sulin hänvisar till www.kommunforbundet.fi, där det finns samlad information om coronaviruset.

– Finns det frågor – om corona eller annat – ikommunerna tag kontakt med oss per telefon eller e-post, uppmanar hon.

Själv utreder hon möjligheterna att vara anträffbar för kommunerna till exempel via en chatfunktion.

– Nu när de flesta mötena blir avbokade vill jag  satsa på att varar tillgänglig, säger hon.

Personalens utrikesresor är avbokade och Kommunförbundet rekommenderar att inrikesresor undviks i mån av möjlighet.

Anvisningarna uppdateras om och när situationen förändras.