Regeringens avgång har legat i luften sedan 7 november 2015, säger kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi.

Det var då som regeringen satt i krismöte och kopplade ihop Centerns krav på landskap med Samlingspartiets krav på valfrihet.

– Nu har det visat sig att paketering som gjordes 2015 blev det som sänkte regeringen, konstaterar Sandberg.

– Det går inte att sy ihop en helhet där delarna inte hör ihop.

Sandberg har under många år följt med och kommenterat olika reformer, men vård- och landskapsreformen har varit svårbedömd från första början, tycker hon.

– Jag har känt mig som en skiddomare som trott att hon skulle bedöma ett klassiskt skidlopp, men ramlat in på en tävling med jaktstart och fristil.

– De allra flesta reformer brukar börja med att riksdagen godkänner en ramlag, men inte i det här fallet. Vård- och landskapsreformen bygger enbart på regeringens riktlinjer, fortsätter Sandberg.

Sandberg noterar också att vård- och landskapsreformen skulle ha fått stora konstitutionella konsekvenser.

– Makten skulle ha förskjutits och penningströmmarna ändrat. Men det här talade regeringen tyst om. I stället fokuserade den på praktiska frågor kring vården.

Siv Sandberg kallar reformen för ”regeringens reform” eftersom den saknade politisk förankring.

– Sipiläs fingertoppskänsla för vad som gäller på fältet har varit dålig. Hans regering har också varit kallsinnig inför den respons reformen fått under de olika faserna i beredningen. ”Vi hör vad ni säger, men kör vidare”, har varit ett standardsvar.

Sandberg tror inte att landskapen kommer att komma upp på den politiska agendan i Finland igen.

– Det enda som talar för det, är att Centern blir statsministerparti i nästa regering och det är mycket osannolikt.

Vad kommer att bli kvar av den” gamla” reformen?

– Kundsedlarna och den personliga budgeten, tippar Sandberg.

Är du själv överraskad över regeringens avgång?

–  Jag är inte överraskad övet att vård- och landskapsreformen föll. Men lite överraskad är jag över att det fick så långt som till att regeringen också går. Å andra sidan är avgången ett valtekniskt hjäftigt grepp. Nu får regeringspartierna ny energi i valkampen.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *