Kommunförbundet anser att det fortfarande behövs en social- och hälsovårdsreform. Det finns skäl att hålla fast vid de ursprungliga målen för vårdreformen.

– Det viktigaste är att beredningsarbetet, som tagit många år i anspråk, inte går till spillo. Vi behöver kontinuitet, eftersom behovet av en vårdreform kvarstår. Vi behöver fortfarande minska skillnaderna i välfärd och hälsa och bromsa kostnadsökningen, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Kommunförbundet anser att det fortsatta arbetet bör inledas omedelbart. Beredningen bör ske parlamentariskt och över regeringsperioderna. De regionala särdragen bör beaktas i beredningen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *