Valdeltagandet blev högt, över 75 procent.

Folkomröstningen i Kaskö om en sammanslagning med Närpes resulterade i en klar seger för nej-sidan, rapporterar Yle.

55,4 procent av Kasköborna säger nej, medan 41,4 procent är för en sammanslagning. Av väljarna tar 2,4 procent inte ställning.

75,6 procent (823 personer) av Kasköborna deltog i omröstningen.

I Närpes sonderades invånarnas inställning till en sammanslagning genom en enkät. Enkätens resultat publiceras på måndag.

I slutändan är det fullmäktige i bägge kommuner som avgör frågan.