Delta och påverka, dina tankar och visioner är viktiga för Kommunförbundet.

Kommunförbundet vill tillsammans med sina medlemmar och kommuninvånarna diskutera de åtgärder för framtidens kommun som fältet tycker är viktiga – både på kort och lång sikt. Det gör vi i en virtuell brainstorming på nätet som är öppen för alla till och med den 5 november.

Resultaten i den virtuella brainstormingen kommer att användas som grund för arbetet med Kommunförbundets vision och i intressebevakningen.

Klicka på länken och dela dina tankar!

Det tar ca 15 minuter att delta. Du svarar anonymt.