Samlingspartisten säger att lagandan i Hangö inte är den bästa.

Ville Ekroos, företagare och nyinvald samlingspartist i Hangös fullmäktige, vill förbättra diskussionsklimatet i staden och försvara företagande in i det sista.

Ekroos, som importerar och i viss mån exporterar medicinsk utrustning, säger att Samlingspartiet kändes som en naturligare hemvist än SFP.

– Jag kan skriva under det som SFP står för men har en helfinsk bakgrund.

Hangös ekonomi och stadens näringsliv motiverade honom att ställa upp. Det finns för få företagare i stadens fullmäktige, säger han.

Hur kommer det här att synas i hur du agerar som politiker?

– Först vill jag utveckla diskussionen, oavsett vad den handlar om. Under valkampanjen grundade jag en Facebookgrupp med Sannfinländarnas Marko Niemi. Den har 600 medlemmar och där finns bra åsikter. Vi kommer att aktivera den på nytt. Vi har inte en så bra laganda i Hangöpolitiken. Det finns ett fåtal som påverkar mycket och många projekt som kritiseras. Kanske är det naivt men jag tror det hjälper om vi kan tala med varandra, inte bara vi som är politiker sinsemellan utan också med invånarna.

Menar du att frånvaron av dialog hindrar Hangö från att utvecklas?

– Det händer då och då att folk vill förstå fel. En diskussion som involverar invånare men också näringslivet kan hjälpa mycket, speciellt då det handlar om investeringar. Invånare informeras om dessa genom svårlästa officiella dokument och ibland är inte alla dokument tillgängliga.

Ekroos tar förslaget om att bygga en bro över plankorsningen i Hangö norra som ett exempel. Trafikledsverket bedömer plankorsningen som farlig men stadsstyrelsen har röstat ner projektet, som skulle kosta 2,5 miljoner euro för Hangös del.

Ekroos säger att det är lätt att rösta mot något som känns främmande och kostsamt, men att man ofta glömmer att avskrivningstiden för investeringarna kan vara till och med 40 år. Den årliga inverkan på kommunens resultaträkning blir därmed betydligt mindre än den totala investeringssumman.

Ekroos poäng är att staden, och andra företagare, måste vara mer välvilligt inställda till investeringar som skapar arbetsplatser.

– För en liten stad borde det inte vara så svårt.

Håll servicenivån eller bli överkörd

Näringslivet har alltså högsta prioritet men det måste vägas mot miljön, säger Ekroos.

– Miljön får vi inte tillbaka, men ibland måste man ge en bit av miljön för näringslivets skull. Då genererar vi pengar som kan användas till bland annat miljöskydd.

Ekroos tar plats i grundtrygghetsnämnden i Hangö. Bakgrunden som företagare inom social- och hälsovårdsbranschen och den stundande reformen får honom att vilja axla ett ansvar för att utveckla välfärdstjänsterna i staden.

– Vi måste hålla en nivå på servicen så att vi har något att försvara, annars blir vi överkörda. Många tror kanske att vi inte längre behöver målsättningar eftersom ansvaret för social- och hälsovården försvinner, men det är fel. Allt är möjligt inom politiken. Följderna av reformen kan ännu dröja många år även om ansvaret flyttas från kommunerna till välfärdsområdena 2023.

Betyder det här att du också ställer upp i områdesvalet i januari nästa år?

– Det har jag inte alls tänkt på. Jag har ett företag och två barn att ta hand om och allt möjligt annat. Dessutom vet jag inte hur mycket tid kommunalpolitiken kommer att kräva i praktiken.

VILLE EKROOS

 • Ålder: 46
 • Hemort: Hangö
 • Parti: Samlingspartiet
 • Röster i valet: 90
 • Sitter i: Fullmäktige, grundtrygghetsnämnden.
 • Enskilt viktigaste frågan för mig under fullmäktigeperioden: Allt som påverkar hur Hangö kan få fler invånare. Allt kretsar kring det: ekonomin, näringslivet och miljön – både ur positiv och negativ synvinkel.

De är ingenjörer, informatörer, förskollärare, förtroendemän och företagare. I augusti inleddes den nya fullmäktigeperioden och 8 859 ledamöter bänkade sig i fullmäktigesalar, eller hemma framför datorn – en del möten hålls fortfarande på distans. Av de invalda är ungefär 44 procent nya ledamöter.

Kommuntorget träffade sex av dem för att fråga om intrycket så långt av att vara kommunalpolitiker och vad de vill jobba för, nu då arbetet inletts på allvar.

 • 20.9 Jakobstad: Antti Koivukangas (SFP)
 • 21.9 Hangö: Ville Ekroos (Saml)
 • 22.9 Askola: Petra Lind (SFP)
 • 23.9 Larsmo: Ina Byggmästar (KD)
 • 24.9 Lovisa: Daniel Thomasson (Centern, obunden)
 • 27.9 Raseborg: Heidi Åkerfelt (SDP)