Kampen för skolan i Pernå ledde till att Thomasson började syna också andra politiska beslut i Lovisa.

Fyra partier ville ha Daniel Thomasson som kandidat i kommunalvalet i Lovisa. Att han ställde upp som obunden på Centerns lista förklarar han med att partiets värdegrund ligger honom närmast och det att Centern inte går in för gruppbeslut i fullmäktige.

Om man blir kontaktad av fyra partier har man bevisligen gjort ett avtryck i Lovisa.

– Att jag överhuvudtaget blev intresserad av kommunalpolitik har att göra med stängningen av Pernå kyrkoby skola, som jag motsatte mig. Beräkningarna var dåliga och motiveringarna om hur Lovisa sparar genom att stänga skolan var bristfälliga. Jag förde fram det här i medierna och därför var många intresserade.

Thomasson, som är ingenjör till yrket, kritiserar staden för att fatta beslut som leder till att skolor stängs. Först stängs förskolor och när familjer därför flyttar bort, och elevunderlaget krymper, stängs skolorna.

Det här hänger ihop med en strategi att koncentrera tjänster och service till Lovisa centrum, trots att också stadens perifera delar har en befolkningsökning, säger Thomasson.

– Besluten känns mer som principfrågor än kostnadsfrågor.

Det är just det här som Thomasson vill komma åt som nyinvald i Lovisas stadsfullmäktige och som vice ordförande i byggnads- och miljönämnden samt i den svenska sektionen för nämnden för fostran och bildning.

Kampen för skolan ledde till att han började syna också andra politiska beslut i staden. Beredningen är ofta under all kritik, säger han, och det faller på de förtroendevalda att få fram mera fakta.

– Men många gör det inte, utan tror på det som serveras dem. Siffror och uträkningar är min starka sida och på så sätt kan jag påverka, säger Thomasson som fick 100 röster i kommunalvalet.

Kritiserar bostadsmässan

Att noggrant syna hur politiska beslut är underbyggda är hans löfte till väljarna. Han vill vara lyhörd, lyssna på invånarnas åsikter, men i slutändan är det fakta som avgör.

Ett fall där fakta, enligt Thomasson, inte avgjorde var bostadsmässan, som ordnas om två år i Lovisa. I fullmäktige godkändes evenemanget med klar majoritet men enligt Thomasson saknades en ordentlig riskanalys.

Bland annat har staden ingen hållbar plan för var muddringsmassor från mässområdet ska förvaras medan de torkar. Att föra allt till stadens avstjälpningsplats, som var den första planen, har staden inte lov till, säger han.

Dessutom är bostadsmässan en stor utgift för staden. Vissa investeringar som motiverats av mässan, till exempel utsmyckandet av en rondell i staden, motsvarar vad man sparat på skolnedläggningar, enligt Thomasson.

Vilka är dina inryck så långt av att vara kommunalpolitiker?

– Det som förvånar mest är hur andra reagerar på att jag är invald. De tar kontakt på ett annat sätt. Bland annat blev jag ombedd att tala på Pernådagen. Det är positivt om folk tycker att jag kan föra fram deras åsikter, men det för också extra jobb med sig.

DANIEL THOMASSON

 • Ålder: 48
 • Hemort: Lovisa
 • Parti: Centern (obunden)
 • Röster i valet: 100
 • Sitter i: Fullmäktige, byggnads- och miljönämnden samt i den svenska sektionen för nämnden för fostran och bildning.
 • Enskilt viktigaste frågan för mig under fullmäktigeperioden: Lovisa ska vara jämlikt på så sätt att hela staden är ett attraktivt ställe att bo på och att servicen står i proportion till befolkningsmängden.

De är ingenjörer, informatörer, förskollärare, förtroendemän och företagare. I augusti inleddes den nya fullmäktigeperioden och 8 859 ledamöter bänkade sig i fullmäktigesalar, eller hemma framför datorn – en del möten hålls fortfarande på distans. Av de invalda är ungefär 44 procent nya ledamöter.

Kommuntorget träffade sex av dem för att fråga om intrycket så långt av att vara kommunalpolitiker och vad de vill jobba för, nu då arbetet inletts på allvar.

 • 20.9 Jakobstad: Antti Koivukangas (SFP)
 • 21.9 Hangö: Ville Ekroos (Saml)
 • 22.9 Askola: Petra Lind (SFP)
 • 23.9 Larsmo: Ina Byggmästar (KD)
 • 24.9 Lovisa: Daniel Thomasson (Centern, obunden)
 • 27.9 Raseborg: Heidi Åkerfelt (SDP)