Alla jobbar för Larsmos bästa, säger nyinvalda KD:aren Byggmästar.

– Det är lite som att börja på första klass. En spänd förväntan, lite skräckblandad förtjusning. Men det ska bli roligt att komma igång.

Förskoleläraren Ina Byggmästar i Larsmo är föräldraledig med fem månader gamla Olle, som hörs jollra i bakgrunden när Kommuntorget ringer upp.

Jämförelsen med att börja på första klass känns rimlig: den 33-åriga KD:aren är ordförande för Holms skolas Hem och skola-förening och skolfrågor är något som hon brinner för och tänker jobba för under fullmäktigeperioden.

Inte för att det finns något att förbättra i det avseendet – Larsmo har riktigt bra skolor, säger Byggmästar – utan mera för att förvalta det goda.

När hon blev tillfrågad att ställa upp i kommunalvalet tackade hon ja direkt. Tanken på att kandidera hade hon tänkt redan tidigare.

Intresset för skolfrågor resulterar för Byggmästars del i att hon bland annat är ersättare i nämnden för utbildningstjänster, medlem i den svenska skolsektionen och i sektionen för välfärdstjänster samt ersättare i kommunstyrelsen.

– Jag tar mig an det som föreslås. Jag tycker om att ha många järn i elden, säger Byggmästar som ändå stiger åt sidan efter två år som ordförande för Hem och skola-föreningen. Vid sidan av politiken ska hon också ha tid för familjens sex barn.

Vilket är ditt intryck av politiken i Larsmo, till exempel samarbetet mellan partierna?

– Mitt intryck är att samarbetet över partigränserna fungerar bra. Det här med partitillhörighet tänker man inte så mycket på. Alla jobbar för Larsmobornas bästa.

En växande kommun

I Larsmo har KD enkel majoritet i fullmäktige. Byggmästar säger att även om hon inte kan tala för andra politiker så verkar de flesta dela kommundirektören Gun Kapténs åsikt, då hon i en tidigare intervju för Kommuntorget sa att årets höjning av kommunalskattesatsen har stöd eftersom den garanterar en servicenivå som Larsmoborna förväntar sig.

Vad gäller just servicen så säger Byggmästar att social- och hälsovårdsreformen skapar en ny situation i Larsmo. Men det gör också inflyttningen.

– Vi har det positiva problemet att Larsmoborna blir flera. Det kräver nya attraktiva bostadstomter, nya daghem och eventuellt utbyggda skolor. Sådant måste vi politiker tänka på. Larsmo är en växande kommun.

INA BYGGMÄSTAR

 • Ålder: 33
 • Hemort: Larsmo
 • Parti: KD
 • Röster i valet: 49
 • Sitter i: Fullmäktige, svenska skolsektionen, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i nämnden för utbildningstjänster.
 • Enskilt viktigaste frågan för mig under fullmäktigeperioden: Barnen och barnfamiljerna samt skol- och dagvårdsfrågorna. Dessa brinner jag allra mest för.

De är ingenjörer, informatörer, förskollärare, förtroendemän och företagare. I augusti inleddes den nya fullmäktigeperioden och 8 859 ledamöter bänkade sig i fullmäktigesalar, eller hemma framför datorn – en del möten hålls fortfarande på distans. Av de invalda är ungefär 44 procent nya ledamöter.

Kommuntorget träffade sex av dem för att fråga om intrycket så långt av att vara kommunalpolitiker och vad de vill jobba för, nu då arbetet inletts på allvar.

 • 20.9 Jakobstad: Antti Koivukangas (SFP)
 • 21.9 Hangö: Ville Ekroos (Saml)
 • 22.9 Askola: Petra Lind (SFP)
 • 23.9 Larsmo: Ina Byggmästar (KD)
 • 24.9 Lovisa: Daniel Thomasson (Centern, obunden)
 • 27.9 Raseborg: Heidi Åkerfelt (SDP)