Förra veckan publicerades en förstudie där finansministeriets arbetsgrupp konstaterar att en reform av statsandelssystemet inte är tillräcklig för att utjämna skillnaderna mellan kommunerna.

– På grund av kommunernas differentiering är det naturligt att fundera på huruvida kommunernas uppgifter i framtiden borde omfördelas, konstaterar arbetsgruppen.

I rapporten konstateras det också att den kommunenkät som ligger som grund för förstudien visar att en omfördelning av kommunernas uppgifter inte får stöd bland kommunerna.

Rapportens slutsatser fick en motreaktion ifrån staden Kuhmo i Kajanaland, där stadsdirektör Tytti Määttä i ett blogginlägg hårt motsätter sig en utveckling där olika kommuner skulle tilldelas olika uppgifter av olika omfattning.

– Kommunerna är olika och det har också varit syftet med självstyrelsen. Jag ser att det är näst intill omöjligt att kommunerna skulle kategoriseras så att de har olika uppgifter. Det skulle vara ytterst svårt att definiera vilken kommun som skulle ordna vilka tjänster, skriver Määttä.

Hon förkastar tanken om att exempelvis dela upp kommunerna enligt invånarantal. Hon refererar till grundlagen och rätten för varje medborgare att välja var hen bor.

– Rätten att välja bostadsort är tätt förknippad med rätten till grundläggande service. Vilken aktör skulle ordna service för de kommuninvånare som bor i en kommun med annorlunda uppgifter? Hur skulle man finansiera dessa tjänster?

Samma frågor uppstod under beredningen av landskaps- och vårdreformen när det gällde landskapens förmåga att tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster för alla invånare.

Hon önskar också att partierna skulle fokusera på det väsenliga inför riksdagsvalet.

– Istället för att omfördela kommunernas uppgifter borde de försöka trygga finansieringen av den nuvarande servicen, skriver Määttä.

Määttä efterlyser en politik som tar i beaktande att det faktum att befolkningen minskar i kommunerna inte nödvändigtvis betyder att deras livskraft lider.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *